Menu Zavřeno

Referenční hodnoty: habešská kočka

Tentokrát tu máme výsledky 45 italských habešských koček. Čím nás nejvíc překvapili? Hodnoty albuminu má průměrná habešská kočka nad referenčním rozmezím a tím pádem dochází…

Referenční hodnoty: šeltie

Jak jsme slíbili, tak plníme a věříme, že rychle naplníme všechna plemena, o kterých se něco ví. Minulý rok byly publikovány referenční hodnoty šeltií, vytvořené…

Cyklosporin

Poločas rozpadu: 7-10 hodin, peak ~2 hodiny po podání léku Transport: erytrocyty (intracelulárně až 50 %) a lipoproteiny Metabolizace: cytochrom P450 (zejm. játra) – 70…

Fenobarbital

Poločas rozpadu: cca 80 h Transport: 50 % vázán na protein Metabolizace: játra (sám může dlouhodobě indukovat p450 a zrychlit metabolizaci) Vylučování: zejm. močí, méně…

KBr (bromid draselný)

Poločas rozpadu: 15,2 dne Transport: – Metabolizace: – Vylučování: močí koncentrace: 2450 mg/l, fluktuace mezi psy Hladinu ovlivňuje: NÚ a toxicita: Pu/Pd, únava, mírná ataxie,…

UCCR (kortizol:kreatinin)

Princip: kortizol se vylučuje močí, zdravá zvířata mají kortizol v moči nízký Provedení: jednotlivé stanovení kortizolu v moči, nebo opakované, nebo v kombinaci se supresním…

ACTH stimulační test

Princip: podání ACTH u zdravého jedince vede ke zvýšení hladiny kortizolu. Testujeme adrenokortikální rezervu kortizolu. Test je zlatým standardem diagnostiky iatrogenního hyperadrenokorticizmu. Provedení: změření bazálního kortizolu,…