Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

ACTH stimulační test

Princip: podání ACTH u zdravého jedince vede ke zvýšení hladiny kortizolu. Testujeme adrenokortikální rezervu kortizolu. Test je zlatým standardem diagnostiky iatrogenního hyperadrenokorticizmu.

Provedení: změření bazálního kortizolu, aplikace ACTH, měření kortizolu po 1 hod. (pro diagnostiku hypoadrenokorticizmu), po 2.-4. hod (pro monitoring terapie trilostanem)

Kdy: kortizol nemá cirkadiánní sekreci, test je možné zahájit kdykoliv, efekt krmení zkoumán nebyl, hladovka před odběrem není nutná, lipemické sérum však může analýze vadit

Podaná látka: Cortrosyn (cosyntropin) 5 µg/kg – max 250 µg pro toto i.v., i.m. (10.2460/javma.229.4.528)(pro kontrolu terapie hyperadrenokorticizmu lze 1 µg/kg i.v., 10.1111/jvim.14528), nebo Synacthen (tetrakosaktid) 5 µg/kg – 250 µg pro toto i.v., i.m. (vodní roztok) nebo i.m. (depotní vázaný na fosfát zinku)(10.1111/j.1748-5827.2000.tb03207.x). Perivaskulární podání nevadí (10.1111/jvim.14708).

Ampule Synacthenu obsahuje 250 µg úč. l., tj. dávkuje se obvykle 250 µg pro toto i.v. nebo 5 µg/kg i.v./i.m., max. dávka je 250 µg. Depotní Synacthen obsahuje 1000 µg úč. l. na ampuli, tj. dávka je 4x vyšší, dávka je 250 µg (1/4 ampule) pro toto i.m. nebo 5 µg/kg i.m.

Interakce: LDDST je možné provést za 24 h od ACTH stimulačního testu bez interference. Snížená responzivita ACTH u lidí u agonistů serotoninových receptorů, progestagenů, ketokonazolu, flukonazolu, zvýšená po propranolole. Ve vet. med. fal. výsledky u glukokortikoidů, progestagenů, ketokonazolu. Fenobarbital test neovlivňuje.

Sensitivita: 57 – 95 %

Specifita: 59 – 93 %

Interpretace

U zdravých psů dojde k vzestupu hladiny kortizolu. U psů s hypoadrenokorticizmem nedojde k vzestupu hladiny kortizolu (je na/pod mezí detekce). U psů s iatrogenním hyperadrenokorticizmem je vzestup hladiny kortizolu pod referenčním rozmezím (pod hodnotami zdravých psů). U psů se spontánním hyperadrenokorticizmem jsou hladiny kortizolu na/nad horní hranicí zdravých psů.

JVIM, 2015, 29:1541-1546. Modrá = psy s hyperadrenokorticizmem, zelená = zdravé psy, růžová = psy s iatrogenním hyperadrenokorticizmem, žlutá = primární hypoadrenokorticizmus.

Hodocení úspěšnosti terapie mitotanem: < 105 nmol/l (10.1136/vr.137.7.161)

Obsah