Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kortizol

Kortizol je hormon produkovaný kůrou nadledvin (zona fasciculata), patří mezi glukokortikoidy. Jeho účinek je pleomorfní, zasahuje do metabolizmu sacharidů, lipidů i bílkovin, obecně má efekt proteokatabolický, glukoneogenetický, glukogenolytický, lipolytický a imunosupresivní. Vylučování je stimulováno ACTH s negativní zpětnou vazbou.

Preanalytická fáze

Materiál: sérum, plazma, příp. spec. materiál (sliny, chlupy)

Stabilita: centrifugace do 40 h, v plazmě a moči 5 dní 4°C/24°C, v séru méně stabilní. Doporučení: centrifugace ihned, analýza do 24 h nebo zmražení -20°C, moč při 4°C lze vyšetřit do 4 dní.

Cirkadiánní:

  • pes -není jednoznačně prokázáno: nee, f, nejvyšší hodnoty ránog,h,i, nejvyšší hodnoty večerj.
  • kůň – ano (vyšší hodnoty cca 00.00-10.00, nižší hodnoty cca 10.00-24.00) (méně než 2 pg/ml)d

Cirkumanuální: u koní vyšší průměr na jaře oproti podzimu (méně než 1 pg/mld)

Analytická fáze

Křížová reakce: na jiné steroidy (prednisolon, prednison, methylprednisolon, fludrokortizon, kortizon, hydrokortizon), doporučen odestup 24 hod., supresní efekt však může trvat déle

Ovlivnění adrenální osy: převzato z humánní medicíny: metoklopramid, klonidin, buprenorfin, kodein, clomipramin, ceruletid, desmopressin, exogenní progestiny

Druhová specifita: ne

Metodika: Naměřené hodnoty se mohou lišit mezi metodami (chemiluminiscence, RIA, ELISA) i v rámci jedné metody na stejném přístroji v jiné laboratoři až o 100 %c.

Interference hemolýza: dle metody(ELISA nesignifikantně,TR-FIA 2-4 g/dl chyba do 50 %)

Interference lipemie: dle metody (ELISA nesignifikantněb, TR-FIA ne)

Interference bilirubin: dle metody (ELISA neb, TR-FIA ne)

Interpretace

Normální hodnoty: závisí od laboratoře, např.k 

Zvýšené hodnoty: 

Snížené hodnoty: 

  • hypoadrenokorticizmus (≤55 nmol/L specifita 63 %, ≤28 nmol/L specifita 92 %)a
  • fyziologicky v důsledku kolísání
  • fyziologicky u psů s mutací v MDR1
  • hemoragie nebo infarkty nadledvin

Informace jsou z:

a. 10.1111/jvim.12415, b. 10.1016/S1090-0233(05)80038-3, c. 10.1111/jvim.12192, d. 10.1016/j.domaniend.2012.05.005, e. 10.1016/j.rvsc.2008.06.006, f. Johnston AJVR, 78, 39:1766-1770, g. Murase, JJVS, 88, 50:1133-1135, h. Cambpell, BVJ, 73, 129:134-135, i. 10.110.1016/0531-5565(87)90019-2, j. Rijnberk, JE, 68, 41:387-395, k.10.1111/j.1939-1676.2012.00959.x

Obsah