Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

LDDST

Princip: dexamethason u zdravého jedince negativní zpětnou vazbou inhibuje vylučování kortizolu, tj. dojde k výraznému poklesu kortizolu po 8 hod. U psa s hyperadrenokorticizmem je produkce kortizolu neovlivněna (adrenální tumor) nebo špatně ovlivněna (pituitární) a hladina kortizolu neklesne pod referenční hodnotu.

Provedení: změření bazálního kortizolu, podání 0,01 mg/kg dexamethasonu i.v., měření kortizolu po 4 a 8 hod.

Kdy: kortizol nemá cirkadiánní sekreci, test je možné zahájit kdykoliv, efekt krmení zkoumán nebyl, hladovka před odběrem není nutná, lipemické sérum však může analýze vadit

Podaná látka: 0,01 mg/kg dexamethason sodium fosfát (tj. 0,013 mg/kg soli) nebo 0,015 mg/kg dexamethason polyethylen glykol (Mack & Feldman, JAVMA, 1990, 197,1603-6); podání 0,01-0,1 mg/kg nevedlo k jiným výsledkům; 1,3 mg dexamethason sodium fosfát obsahuje 1 mg dexamethasonu

Interakce: léčiva zvyšující aktivitu cytochromu P450 3A4 mohou zvyšovat clearance dexamethasonu (carbamazepin, fenytoin, rifampicin, barbituráty, třezalka), u psů může být medikace fenobarbitalem důvodem falešně neg. výsledku

Sensitivita: 85 – 100 % (tj. 85 – 100 % psů s HAC bude mít test pozitivní)

Specifita: 44 – 73 % (tj. 23 – 56 % psů s pozitivním testem HAC nemá)

PPV: 73 %, NPV: 96 %

Interpretace

Obvykle je u zdravých psů hladina korzitolu po 4 a 8 hod. pod nebo blízko detekčního limitu, referenční hodnoty poskytuje laboratoř. Pokud dojde k poklesu 4 h po aplikace a následnému vzestupu, je doporučeno další testování na HAC. Pro diagnostiku HAC: pokud je hodnota 8 hod od aplikace vyšší než referenční, pes pravděpodobně trpí HAC. Pro odlišení adrenální a pituitárního HAC: u většiny případů PDH dochází k supresi adrenální osy. Suprese je definována jako: a) pokles hodnoty 4 h po aplikaci pod referenční limit nebo b) pokles hladiny kortizolu 4 nebo 8 h po aplikaci na méně než 50 % bazální hodnoty.

Obsah