Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Cyklosporin

Poločas rozpadu: 7-10 hodin, peak ~2 hodiny po podání léku

Transport: erytrocyty (intracelulárně až 50 %) a lipoproteiny

Metabolizace: cytochrom P450 (zejm. játra) – 70 – 100 % léku je u psa metabolizováno za 30 min

Vylučování: žlučí

Hladinu ovlivňuje:

 • podání s dietou – informace se liší (podává se 2 h před nebo po jídle)
 • hladinu může zvýšit: acetazolamid, alopurinol, amiodaron, azitromycin, bromokryptin, blokátory Ca kanálů, karvedilol, flukonazol, fluoxetin, ketokonazol, imapenem, itakonazol, makrolidové atb, chloramfenilkol, metotrexát, cimetidin, metoklopradmin, enro a ciprofloxain, metronidazol, cisprid, omeprazol, kolchicín, sertralin, danazol, tarkolimus, digoxin, tinidazol, estrogeny, glukokortikoidy
 • hladinu může snížit: azathioprin, fenobarbital, karbameapin, fenytoin, klindamycin, rifampin, cyklofosfamid, sulfadiazin, famotidin, terbinafin, nafcilin, trimetoprim, oktreotid
 • konkurenční onemocnění (diabetes, pankreatopatie, hepatopatie)

NÚ a toxicita: časté je zvracení a průjem (> 20 %), méně otitis externa, infekce moč. traktu, anorexie, apatie, gingivální hyperplazie

laboratorní alterace: u 2 – 10 % pacientů zvýšení kreatininu, cholesterolu, vápníku a močoviny

Kontrola terapie

Doba odběru: před další dávkou (tj. 12 hodin po podání léku u BID, 24 hodinu u SID)

Cílové hodnoty:

 • minimální koncentrace závisí od klinického stavu, analyzovaného materiálu (krev/plazma) a indikace, např.
  • chronické zánětlivé onemocnění cca 250 ng/ml,
  • anální furunkulóza 100 – 600 ng/ml,
  • transplantace 750 ng/ml až 350 ng/ml dle času od zákroku,
  • atopická dermatitida – není stanoveno
[/restrict]
Literární zdroje
Archer et al., JVIM, 28, 1, 2014, 1-20.

Obsah