Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 8: klíšťové onemocnění

Majitel přišel se psem, který kulhá, má horečku a měl klíště. Z laboratoře vyšli tyto výsledky sérologie na klíšťové onemocnění:

Anaplasma (IFAT): 1:2560 (ref. rozmezí do 1:40)

Ehrlichia (IFAT): 1:80 (ref. rozmezí do 1:40)

Borrelia IgM (IFAT): 1:32 (ref. rozmezí do 1:16)

Borrelia IgG (IFAT): <1:16 (ref. rozmezí do 1:16)

 

Která interpretace výsledku je nejpravděpodobnější?

a) pes má konifekci anaplasmou, ehrlichií a borrelií

b) pes má koninfekci anaplasmy a ehrlichie

c) pes má boreliózu

d) pes má anaplazmózu

Správná odpověď je: d)

Dilema při hodnocení sérologických výsledků je (kromě kauzality s onemocněním, kterou v této kazuistice budeme předpokládat) i možná křížová reaktivita mezi patogeny nebo reálná možnost současné koinfekce. I když je dominantní vektor Anaplasmy phagocytophilum a Borrelie jiný (Ixodes), než vektor Ehrlichie a Anaplasma platys (Ripicephalus), nevylučuje to přítomnost jakékoliv kombinace onemocnění.

Z hlediska křížové reaktivity reaguje pozitivně A. phagocytophilum s E. canis a s A.platys, a to zejména při použití metody imunofluorescence (IFAT). Udává se, že aby došlo ke křížové reaktivitě musí být primární patogen ve vysokých titrech, nebo se může jednat o pozdní fázi infekce. V případě použití metody ELISA, A.phagocytophilum s E. canis a E. canis s A. platys křížově nereagují.

U borreliózy dochází ke klinickým příznakům až po sérokonverzi (která trvá 4-6 týdnů, proto pokud dojdou majitelé s obavou o borrelii po vytažení klíštěte, není kam spěchat), tj. je nepravděpodobné, že by séronegativní pes měl boreliózu. IgM i IgG rádi křížově reagují s jinými nespecifickými protilátkami a proto nás u tohoto pacienta nízký titr IgM nemusí rozptylovat. (Pokud bychom chtěli někdy aktivní infekci borrelií potvrdit, pak zopakujeme o měsíc IgG). S Anaplasmou a Ehrlichií křížově nereaguje.

Take home message: I když je metoda IFAT mírně citlivější pro záchyt protilátek, vzájemná křížová reaktivita (a menší ovlivnění lidským faktorem) favorizuje metodu ELISA. Pokud jsou protilátky proti jednomu z patogenů vysoké, mohou se vyskytnou křížově reagující protilátky v nízké hodnotě. Pro potvrzení Anaplasmy je vhodné PCR vyšetření.

 

Tags:
Obsah