Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 7: krvácení do CSF

Dvouletý německý ovčák byl prezentován z důvodu neurologických potíží. Při vyšetření cerebrospinálního moku v něm byly nalezeny známky akutního krvácení.

 

Laboratorní výsledky jsou:

Počet trombocytů = 83 G/l (ref. rozmezí: 150-500 G/l)

PT = 11 s (ref. rozmezí: 6-10 s)

aPTT =  36 s  (ref. rozmezí: 12-19 s)

von Willebrandův faktor = 287 CU/dl (ref. rozmezí: 60-180 CU/dl)

 

Co může být příčinou krvácení?

a) trombocytopenie

b) otrava antikoagulačními rodenticidy

c) hemofilie

d) von Willebrandova nemoc

 

 

Správná odpověď je: c)

Nejvýraznější změna z koagulačních faktorů je u aPTT, který je prodloužen téměr 2x.

U trombocytopenie je spontánní krvácení obvyklé při hodnotách pod 50 G/l, pokud se současně nevyskytuje porucha funkce trombocytů.

PT je zvýšen hraničně, při otravě antikoagulačními rodenticidy by byl výrazně prodloužen. Mírné elevace u PT (nebo aPTT) mohou být dány individuálními hodnotami jedince, nepřesností při měření nebo zánětlivým procesem v těle (zánět aktivuje koagulační kaskádu).

Za příčinu zvýšení von Willebrandova faktoru následkem krvácení se předpokládá kompenzační fyziologická reakce. U pacientů s nedostatkem faktoru VIII, je pro exaktní diagnostiku vhodné měřit von Willebrandův faktor. Von Willebrandův faktor je transportním proteinem pro faktor VIII, a proto při nedostatku von Willebrandova faktoru může klesat sekundárně množství FVIII v krvi.

Potvrzení hemofilie jako příčiny zvýšení aPTT je možné pomocí změření aktivity faktoru VIII, která bude u hemofilie A nízká.

 

Obrázek: CouleurPixabay

 

Obsah