Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 58: kazuistika Annie – terapie

V předminulém týdnu jsme prezentovali klinické a USG nálezy u psa Annie (kvíz zde) a následně pomocí laboratorní diagnostiky stanovili definitivní dg feochromocytom (kvíz zde).

Jak byste pacienta s feochromocytomem doporučili nejlépe léčit?

A) Klasickou chemoterapií

B) Chirurgickou excizí

C) Radioterapií

D) Ethanolovou ablací

E) Feochromocytom se nedá léčit

 

 

Správná odpověď: B

Adrenalektomie je terapií volby (Obr 1). Pokud je současně přítomný trombus, je vhodná také venotomie k odstranění trombu. Pokud nádor invaduje stěnu cévy jako u našeho pacienta, může být také provedena vaskulární resekce (Obr 2). Aby se snížilo riziko recidivy po operaci a rozvoj vzdálených metastáz, doplňuje se následná terapie o širokospektrální inhibitory receptorových tyrozinkináz, nejčastěji o toceranib ve specialitě Palladia (2.5-2.7mg/kg pondělí-středa-pátek) po dobu minimálně šesti měsíců. Chirurgie samotná je spojena s vyšší operační morbiditou v podobě arytmií, hypertenzní krize, kardiovaskulární šok a krvácení. Nicméně střední doba přežívání je po úspěšné chirurgické resekci udávána několik let.

 

Obr. 1: adrenalektomie (foto: Georg Haimel DECVS DVM)

Obr. 2: vaskulární resekce postižené části vena cava a vena phrenicoabdominalis (foto: Georg Haimel DECVS DVM)

Obr. 3: odstraněný feochromocytom (Georg Haimel DECVS DVM)

Autor kvízu: MVDr. Ondřej Škor, DECVIM-CA

Foto:  Georg Haimel DECVS DVM, Tierklinik Am Stadtpark Wien

Doporučená literatura:

PITT, Kathryn A., et al. Laparoscopic adrenalectomy for removal of unilateral noninvasive pheochromocytomas in 10 dogs. Veterinary Surgery, 2016, 45.S1: O70-O76.

ZINI, Eric, et al. Pheochromocytoma in dogs undergoing Adrenalectomy. Veterinary pathology, 2019, 56.3: 358-368.

BARRERA, Jessica S., et al. Evaluation of risk factors for outcome associated with adrenal gland tumors with or without invasion of the caudal vena cava and treated via adrenalectomy in dogs: 86 cases (1993–2009). Journal of the American Veterinary Medical Association, 2013, 242.12: 1715-1721.

MASSARI, Federico, et al. Adrenalectomy in dogs with adrenal gland tumors: 52 cases (2002–2008). Journal of the American Veterinary Medical Association, 2011, 239.2: 216-221.

MAYHEW, Philipp D., et al. Perioperative morbidity and mortality in dogs with invasive adrenal neoplasms treated by adrenalectomy and cavotomy. Veterinary surgery, 2019, 48.5: 742-750.

 

 

 

Obsah