Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 57: kazuistika Annie – diagnostika

V minulém týdnu jsme prezentovali klinické a USG nálezy u psa Annie (kvíz zde). Za nejpravděpodobnější diagnózu se dle USG jeví feochromocytom.

Jak byste nejsnazším způsobem dospěli k diagnóze?

A) Laparotomickou biopsií

B) Tenkojehelnou biopsií pod kontrolou ultrazvukem

C) Vizualizací nádoru pomocí metaiodobenzylguanidinu (123 I-MIBG) na scintigrafii

D) Měření metabolitů katecholaminů (metanefrin a normetanefrin) z moči nebo plazmy

E) Vyloučením kortikoidy produkující nádorů (hyperadrenokorticismus, hyperaldosteronismus)

 

 

Správná odpověď: D

Klinická diagnóza je často založena na kombinaci zobrazovacích nálezů a klinických příznaků s vyloučením nádorů produkujících gluko- a mineralokortikoidy. U lidí se za zlatý standard považuje měření katecholaminů nebo jejich metabolitů z plazmy nebo moči.
U psů a koček je měření limitováno dostupností laboratoří, nutností stabilizací vzorků před transportem, intermitentním vylučováním katecholaminů z nádoru a nedostatečnou validací testů. V akademickém prostředí s adekvátní možností preanalytické stabilizace vzorku se upřednostňuje měření metabolitů katecholaminů z moči, které dle recentních studií vycházejí nejspecifičtěji. Vzhledem k složité preanalytické přípravě (nutnost acidifikace vzorku) se rovněž provádí testování z chlazené plazmy, kde je ale nutné počítat dle recentních studií s vyšší falešnou pozitivitou. Autor sám používá měření z plazmy, které bylo průkazné i u tohoto pacienta (Obr. 1). U lidí se také používá měření chromograninu A z plazmy. Aktuální studie u psů ukázala, že je možné využít lidskou ELISA na měření chromograninu A, ale pro využití v praxi bude za potřebí vyšší validace testu. V lidské medicíně lze využít i nukleární scintigrafii s radioizotopem metaiodobenzylguanidinu (123 I-MIBG). Ten je vychytáván chromafinovými buňkami nadledviny. Publikován byl dosud jediný case report úspěšným použitím u psa. Biopsie feochromocytomu jsou považovány v podmínkách klinické praxe za diskutabilní kvůli riziku vyplavení katecholaminů a možnému vzniku hypertenzní krize a rozvoji život ohrožujících arytmií, přesto se v posledních letech objevují studie poukazující na možné využití tenkojehelné biopsie v diagnostice nádorů nadlevinek, včetně feochromocytomu.

 

Autor kvízu: MVDr. Ondřej Škor, DECVIM-CA

Foto:  MVDr. Ondřej Škor, DECVIM-CA

Doporučená literatura:

Jacobson AF, Deng H, et al. 123I-meta-iodobenzylguanidine scintigraphy for the detection of neuroblastoma and pheochromocytoma: results of meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2010 Jun;95(6):2596-606.

Kook PH, Grest PL, et al. Urinary catecholamine and metadrenaline to creatinine ratios in dogs with phaeochromocytoma. Vet Rec 2010 Feb 6;166(6):169-74.

Gostelow R, Syme H. Plasma metadrenalines in canine pheochromocytoma. Vet Rec 2010 Apr 24;166(17):538.

Akiyoshi H, Aoki M, et al. Measurement of plasma chromogranin A concentrations for assessment of stress responses in dogs with insulin-induced hypoglycemia. Am J Vet Res 2005 Oct;66(10):1830-5.

SUMNER, Judd A., et al. Clinical safety of percutaneous ultrasound‐guided fine‐needle aspiration of adrenal gland lesions in 19 dogs. Journal of Small Animal Practice, 2018, 59.6: 357-363.

PEY, Pascaline, et al. Safety of percutaneous ultrasound‐guided fine‐needle aspiration of adrenal lesions in dogs: Perception of the procedure by radiologists and presentation of 50 cases. Journal of veterinary internal medicine, 2020, 34.2: 626-635.

 

 

 

Obsah