Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 56: kazuistika Annie – masa v dutině břišní

Annie, pes, fena kastrovaná, plemeno jindo, 10let, 25kg, poslední tři měsíce méně jí, má epizody třesu pánevních končetin a intermitentního neklidu. U předchozího veterináře zjištěna masa za játry. Klinické vyšetření prokázalo zesílené bronchovezikulární šelesty a intermitetní tremor pánevních končetin. Hematologie, biochemie krve a vyšetření moči je bez patologického nálezu. Osilometrickým měřením zjištěna mírná systolická hypertenze (140mm Hg). Rentgenologické vyšetření hrudníku prokázalo zvýšenou opacitu celého plicního pole s intersticiálním plicním vzorem (Obr.1). Sonografické vyšetření abdomen potvrdilo útvar velikosti 2,5 cm (Obr.2) vycházející z levé nadleviny s infiltrací vena phrenicoabdominalis (Obr. 3) a vena cava (Obr. 4) a tvorbou krevního trombu velikosti 5 cm v těchto cévách a současnou přítomností turbulentního proudění. Ostatní orgány dutiny břišní byly bez patologických nálezů.

Jaké onemocnění byste zvažovali jako nejvíce pravděpodobné?

A) Karcinom kůry nadledvin

B) Adenom kůry nadledvin

C) Feochromocytom

D) Incindentalom

E) Jiné nádorové onemocnění

 

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

 

Správná odpověď: C

Feochromocytom je častější u psů než u koček. Diagnostikován je obvykle u starších zvířat. Feochromocytom vzniká z chromafinových buněk dřeně nadleviny, které produkují katecholaminy. Typicky postihuje jednu nadledvinu, ale popisovány jsou také případy s bilaterálním postižením. Vzácně se může objevovat také v kombinaci s hyperadrenokorticismem. Přibližně polovina feochromocytomů invaduje okolní cévy a tento projev je považován za poměrně charakteristický znak v rámci nádorů nadledvin. Dále může feochromocytom metastázovat do abdominálních uzlin, parenchymatózních orgánů, kostí, mozku a míchy. Klinické příznaky jsou velmi rozmanité. Přibližně 2/3 pacientů jsou bez příznaků. Zbytek pacientů má velmi nespecifické a často intermitentní příznaky, které kolísají od inapetence, letargie, dýchavičnosti, třesu, polyurie/polydypsie, tachykardie, hypertenze až ke kolapsovitým stavům. Laboratorní nálezy jsou velmi mírné, ale může se objevovat anémie z chronického onemocnění nebo krvácení, stresová hyperglykémie, zvýšení jaterních enzymů a proteinurie v důsledku hypertenze. Rentgenogramy hrudníku mohou vykazovat zvýšení radioopacity v důsledku intersticiálního edému a krvácení vlivem hypertenzních krizí, ojediněle se mohou objevovat metastázy. Feochromocytom a jeho lokální invaze do cév jsou obcykle diagnostikovány pomocí ultrazvuku nebo precizněji pomocí CT.

 

Autor kvízu: MVDr. Ondřej Škor, DECVIM-CA

Foto:  MVDr. Ondřej Škor, DECVIM-CA

Doporučená literatura:
Nelson RW, Feldman EC. Pheochromocytoma and Multiple Endocrine Neoplasia in Canine and Feline Endocrinology and Reproduction 3rd ed. Nelson RW, Feldman EC (eds) Saunders 2004. p. 440 – 458.

Fitzgerald PA, Goldfien A. Adrenal Medulla in Basic and Clinical Endocrinology 7th ed Greenspan FS, Gardner DG (eds) Lange 2004. pp. 439-51.

Henry CJ, Brewer WG, jr, et al. Clinical vignette. Adrenal pheochromocytoma. J Vet Int Med. 1993 May-Jun;7(3):199-201.

Barthez PY, Marks SL, et al. Pheochromocytoma in dogs:61 cases (1984-1995) J Vet Int Med 1997 Sept-Oct;11(5)272-8.

Gilson SD, Withrow SJ, et al. Pheochromocytoma in 50 dogs J Vet Intern Med 1994 May-Jun; 23(3):195-200

Hylands R. Veterinary diagnostic imaging: Malignant pheochromocytoma of the left adrenal gland invading the caudal vena cava accompanied by a cortisol-secreting adrenocortical carcinoma of the right adrenal gland. Can Vet J 2005 Dec;46(12):1156-8.

Thuroczy J, van Sluijs FJ, et al. Multiple endocrine neoplasia in a dog: corticotrophic tumor, bilateral adrenocortical tumors, and pheochromocytoma. Vet Q. 1999 Apr;20(2):56-61.

Von Dehn BJ, Nelson RW, et al. Pheochromocytoma and hyperadrenocorticism in dogs: six cases (1982-1992). J Am Vet Med Assoc 1995 Aug;1:207(3):322-4.

Kyles AE, Feldman EC, et al. Surgical management of adrenal gland tumors with and without associated tumor thrombi in dogs: 40 cases (1994-2001). J Am Vet Med Assoc 2003 Sep 1;223(5):654-62.

Platt SR, Sheppard BJ, et al. Pheochromocytoma in the vertebral canal of two dogs. J Am Anim Hosp Assoc 1998 Sep-Oct;34(5):365-71.

Schulz RM, Wisner ER, et al. Contrast-enhanced computed tomography as a preoperative indicator of vascular masses from adrenal masses in dogs. Vet Radiol Ultrasound 2009 Nov-Dec;50(6):625-9.

Wright KM,N, Breitschwerdt EB, et al. Diagnostic and therapeutic considerations in a hypercalcemic dog with multiple endocrine neoplasia. J Am Anim Hosp Assoc 1995 Mar-Apr;31(2):156-62.

Lenders JW, Pacak K, et al. Biochemical diagnosis of pheochromocytoma: which test is best? JAMA 2002 Mar 20;287(11):1427-34.

Kook PH, Grest PL, et al. Urinary catecholamine and metadrenaline to creatinine ratios in dogs with phaeochromocytoma. Vet Rec 2010 Feb 6;166(6):169-74.

Gostelow R, Syme H. Plasma metadrenalines in canine pheochromocytoma. Vet Rec 2010 Apr 24;166(17):538.

Fossum TW. The Endocrine System in Small Animal Surgery 3rd ed. Fossuw TW (ed) Elsevier 2007. pp. 578-84.

Herrara MA, Mehl ML, et al. Predictive factors and the effect of phenoxybenzamine on outcome in dogs undergoing adrenalectomy for pheochromocytoma. J Vet Int Med 2008 Nov-Dec;22(6):1333-9

Robertson SA. Anesthesia in Textbook of Small Animal Surgery 3rd ed. Slatter D (ed) Saunders 2003. p. 2590-1.

Bailey DB, Page RL. Tumors of the Endocrine System in Withrow and MacEwan’s Small Animal Clinical Oncology 4th ed. Withrow SJ, Vail DM (eds.) Saunders 2007. pp. 590-1.

 

 

 

Obsah