Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 55: cestování

Majitelé chtějí vzít své štěně na dovolenou do Turecka. Pro návrat do EU je nutné doložit sérologické stanovení titru proti vzteklině.

 

Kdy můžeš vzorek odebrat?

a) 14 dní po základním očkování vztekliny

b) 21 dní po základním očkování vztekliny

c) 30 dní po základním očkování vztekliny

d) 3 měsíce po základním očkování vztekliny

 

 

Správná odpověď je: C)

Tyto informace jsou uvedeny v NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/692. Pro sérologické vyšetření na vzteklinu platí:

a) musí být proveden na vzorku odebraném veterinárním lékařem schváleným příslušným orgánem v průběhu doby počínající alespoň 30 dnů po datu základního očkování v rámci stávajícího platného očkovacího schématu a končící 3 měsíce před datem vydání osvědčení;

b) musí jím být naměřen titr neutralizačních protilátek proti viru vztekliny o hodnotě rovné 0,5 IU/ml nebo vyšší;

c) musí být ověřen úřední zprávou z úřední laboratoře, pokud jde o výsledek, a kopie této zprávy musí být přiložena k veterinárnímu osvědčení doloženému ke zvířatům vstupujícím do Unie;

seznam úředně schálených laboratoří je zde: seznam.

d) nemusí být obnovován u zvířete, které bylo po testu prokazujícím s uspokojivými výsledky titr protilátek proti vzteklině přeočkováno proti vzteklině ve lhůtě platnosti základního očkování podle písmene a) a všech následujících platných očkování ve schématu.

 

Obrázek:  mdjaff – www.freepik.com

 

Obsah