Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 54: meléna

Třílety bígl byl prezentován z důvodu apatie. Při klinickém vyšetření byla zjištěna anémie a meléna.

 

Laboratorní výsledky jsou:

Počet trombocytů = 120 G/l (ref. rozmezí: 150-500 G/l)

PT = neměřitelné (ref. rozmezí: 6-10 s)

aPTT =  28 s  (ref. rozmezí: 12-19 s)

fibrinogen = 2 g/l (ref. rozmezí: 1-4 g/l)

von Willebrandův faktor = 195 CU/dl (ref. rozmezí: 60-180 CU/dl)

 

Co může být příčinou krvácení?

a) trombocytopenie

b) otrava antikoagulačními rodenticidy

c) hemofilie

d) von Willebrandova nemoc

 

 

Správná odpověď je: B)

Nejvýraznější změnou v koagulačním profilu je neměřitelně zvýšený PT. Jednou z hlavních diferenciálních diagnóz je otrava antikoagulačními rodenticidy.

Z dalších diferenciálních diagnóz prodlouženého PT bychom mohli zvažovat:

  • vrozený deficit FVII (není pravděpodobné, že by byl současně alterován aPTT)
  • onemocnění jater (změna aPTT je obvykle výraznější než PT)
  • DIC (změna aPTT je obvykle výraznější než PT, chybí známky systémového onemocnění).

U otrav antikoagulačními rodenticidy jako první vymizí z plazmy faktor VII a proto, pokud má zvíře klinické příznaky krvácení a PT je v normě, je otrava rodenticidy vyloučena. Ke změně aPTT, případně fibrinogenu dochází s dalším prohlubováním onemocnění a deficity dalších faktorů buď v důsledku poruchy syntézy nebo následkem jejich ztrát. Mírná trombocytopenie je preanalytickou chybou nebo následkem krvácení, při počtu trombocytů nad 50 G/l nepředpokládáme trombocytopenii jako příčinu krvácení.

 

Obrázek: karlyukav / www.freepik.com

 

Obsah