Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 53: importované štěně

Do ordinace ti přišlo tříměsíční štěně křížence se záchvaty a hypersalivací. Štěně bylo dovezeno bez očkování ze Srbska. Klinickým vyšetřením byla odhalena apatie, horečka a papuly a vezikuly na abdomen. V rámci hematologického vyšetření byla přítomna mírná nomocytární hypochromní anémie, lymfopenie a monocytóza. Krevní nátěr je na obrázku. Co vidíme, jaká je pravděpodobná diagnóza a postup?
A) Howell-Jollyho tělísko, má regenerativní anémii, půjdu do Coombse
B) Heinzovo tělísko, je otráven, požádám o detekci Heinzových tělísek
C) inkluze Anaplasma phagocytophilum, má anaplasmozu, udělám PCR
D) inkluze psinky, má psinku, požádám o PCR

 

 

Správná odpověď je: D)

Jedná se o inkluzi psinky. Tato inkluze je tvořena agregáty virových nukleokapsidů. Tvoří se v jaderných buňkách během maturace erytroidních prekurzorů v kostní dřeni a mohou perzistovat v cirkulujících erytrocytech. Mohou se tvořit i v leukocytech. Inkluze mohou být přítomny během viremické fáze psinky, jejich množství je nepredikovatelné a absence infekci psinky nevylučuje. Kromě virové inkluze psinky je vidno zbytky Howell-Jollyho tělísek ve dvou erytrocytech (vpravo od neutrofilu).

Autor kvízu: MVDr. Ivana Váňová, PhD

 

Upraveno podle: Freeman K., Klenner S. Veterinary clinical pathology: Case-based approach.

Obsah