Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 59: kazuistika Annie – komplikace

Tento měsíc probíráme kazuistiku Annie, kde jsme minulý týden zoperovali feochromocytom (kvíz zde).

Největšími riziky adrenektomie a anestézie u operace feochromocytomu je hypertenzivní krize a rozvoj život ohrožujících arytmií.

Jak byste pacienta co nejlépe na operaci připravili?

A) Podáním alfa-antagonisty, např. fenoxybenzaminu

B) Podáním opioidů, např. morfínu

C) Podáním sympatomimeticky působících anestetik jako ketamin

D) Podáním alfa-casozepinu (specialita Zylkene)

E) Pacienta s feochromocytomem nelze nijak předoperačně připravit

 

 

Správná odpověď: A

Největšími riziky operace a anestézie je vznik hypertenzní krize a rozvoj život ohrožujících arytmií. Na stabilizaci se používá nespecifický alfa-antagonista, nejčastěji fenoxybenzamin. Obvykle se s jeho podáváním začíná několik týdnů před plánovanou chirurgií, čímž dochází k statisticky výraznému snížení operačních komplikací. Pokud se objevuje tachykardie, může se pacientům přidat beta blokátor jako je atenolol nebo propanolol. Důležité je zahájit podávání beta blokátorů až několik dní po podávání alfa antagonistů, aby se předešlo riziku rozvoje závažných arytmií a paradoxní hypertenze v důsledku zvýšené stimulace adrenergních receptorů. U pacientů s feochromocytomem je vhodné se před operací vyhnout opioidům kvůli možnému vyplavení histaminu a riziku rozvoje hypotenze. Dále je v průběhu anestézie nevhodný ketamin, který je sympatomimetický a zvyšuje riziko hypertenze a arytmií. Fenoxybenzamin se používá k snížení klinických projevů feochromocytomu také u inoperabilních tumorů.

 

Obr. 1: kontrolní RTG měsíc po operaci

obr. 2: kontrolní USG měsíc po operaci

obr. 3: kontrolní USG měsíc po operaci (hematom)

obr. 3: kontrolní USG měsíc po operaci (nadledvina)

 

 

Autor kvízu: MVDr. Ondřej Škor, DECVIM-CA

Foto:  MVDr. Ondřej Škor, DECVIM-CA

Doporučená literatura:

Herrara MA, Mehl ML, et al. Predictive factors and the effect of phenoxybenzamine on outcome in dogs undergoing adrenalectomy for pheochromocytoma. J Vet Int Med 2008 Nov-Dec;22(6):1333-9

KOENIG, Amie. Endocrine emergencies in dogs and cats. Veterinary clinics: Small animal practice, 2013, 43.4: 869-897.

ADAMS, Jennifer G.; FIGUEIREDO, Juliana Peboni; GRAVES, Thomas K. Physiology, pathophysiology, and anesthetic management of patients with gastrointestinal and endocrine disease. Veterinary Anesthesia and Analgesia, 2015, 1: 641.

DE BRITO GALVAO, Joao Felipe; CHEW, Dennis J. Metabolic complications of endocrine surgery in companion animals. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, 2011, 41.5: 847-868.

MERLIN, Tristan; VERES-NYEKI, Kata. Anaesthetic management and complications of canine adrenalectomies: 41 cases (2007–2017). Acta Veterinaria Hungarica, 2019, 67.2: 282-295

FERREIRA, Jacques Paul; RASZPLEWICZ, Joanna. Management of life‐threatening hypertension in a 12‐year‐old bichon frise undergoing an adrenalectomy for phaeochromocytoma excision. Veterinary Record Case Reports, 2017, 4.2: e000365.

JEPSON, Rosanne E. Hypertension and Adrenal Gland Disease. In: Hypertension in the Dog and Cat. Springer, Cham, 2020. p. 101-129.

 

 

 

Obsah