Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 45: rezistentní diabetik

Máš v péči diabetického pacienta, u kterého se ti nedaří stabilizovat hladinu glukózy. Pes má obezitu, hepatomegaliia zvýšenou hladinu alkalické fosfatázy. Zvažuješ, že má současně hyperadrenokorticizmus. Jak se popereš s testováním (LDDST/ACTHST)? 

A) provedu testy hned
B) u nestabilizovaného pacienta provádět testy nemůžu
C) pokusím se stabilizovat glukózu alespoň pod 20 mmol/l a provedu testy
D) změřím IGF-1 a pokud je v normě, mohu testovat

 

 

Správná odpověď: C

U pacientů s inzulinovou rezistencí je jednou z jejich možných příčin hyperadrenokorticizmus. Obvykle je testem volby pro dg hyperadrenokorticizmu test s nízkou dávkou dexametazonu, avšak ten je zatížen rizikem falešně pozitivního výsledku v případě komorbidit. Proto by měl být u diabetiků preferován ACTH stimulační test. Provádět ho můžeme, pokud je hladina glukózy max 19,6 mmol/l (a současně není hypoglykemie) – kontrolujeme s odběrem krve na bazální a post-stimulační kortizol. Pro provádění LDDST (pokud nemáme ACTH) platí stejná pravidlo (což je druhý důvod preference ACTH stim. testu – může být náročnější dodržet hladinu glukózy celých 8 hodin).  (Akromegalii, která může být rovněž příčinou inzulinové rezistence diagnostikujeme pomocí IGF-1, ale nesouvisí s diagnostikou HAC.)

Pokud tě tato problematika zajímá, zde (klikni) je článek o managementu DM a hyperadrenokorticizmu.

Tento týden, 25.6., je webinář KVL na téma hyperadrenokorticizmu a hypothyreózy pro začátečníky (zdarma, link zde).

 

Fotografie: Frederick Banting se psem ve své laboratoři. Banting objevil inzulín poté, co se jemu a kolegovi Charlesi Bestovi podařilo úspěšně léčit psy s cukrovkou. NobelPrize / Twitter

 

 

Autor kvízu: MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

 

Obsah