Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 46: leishmania

Do péče se ti dostal importovaný pes ze Španělska, kde máš podezření na leishmaniózu. Které nálezy ti umožní stanovit diagnózu? (Více možností správných).

A) pozitivní titr protilátek bez ohledu na výšku

B) pozitivní PCR z mízních uzlin

C) vysoký titr protilátek, PCR z uzlin negativní

D) nález amastigotů v cytologickém vzorku

 

 

Správná odpověď: B, C, D

U pacientů s leishmaniózou je dobrá korelace mezi titrem protilátek a aktivním onemocněním a proto je možné považovat vysoký titr protilátek u psů s odpovídajícími klinickými příznaky za konfirmační pro onemocnění.

V případě nízkého titru protilátek je možné stanovit diagnózu pouze při současném přímém průkazu původce pomocí cytologie (z kůže, uzlin, kostní dřeně, atd.) nebo PCR (ideální vzorky jsou kostní dřeň, mízní uzliny, kůže nebo stěr ze spojivky).

Diagnostice, terapii a monitoringu pacientů se věnuje společnost Leishvet a její materiály jsou volně přístupné: https://www.leishvet.org/fact-sheet/.

 

Fotografie: ID 72309805 © Ezumeimages | Dreamstime.com

 

 

Autor kvízu: MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

 

Obsah