Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 43: fena z útulku

Majitelé si pořídili fenu z útulku a nejsou si jistí, zda je kastrovaná nebo ne. Fena aktuálně nemá příznaky říje. Jaký test zvolíš?

A) estrogen

B) progesteron

C) 17-OH-progesteron

D) antimülleriánský hormon

 

 

Správná odpověď: D

Laboratorní odlišení kastrovaných fen od intaktních nebo průkaz zbytkové ovariální tkáně je teoreticky možný několika způsoby. Vaginální cytologie je průkazná u zvířat v estru – nález velkých buněk s pyknotickým nebo žádným jádrem prokazuje proliferaci skvamózního epitelu vagíny v reakci na estrogeny (endogenní nebo exogenní). Měření hladiny estrogenu nemusí být průkazné z důvodu jeho variability během cyklu a relativně nízkých absolutních hodnot i během estrogenového peaku. Lepší výpovědní hodnoty pro odlišení kastrovaných fen nebo ORS má stanovení estrogenu po stimulaci HCG nebo GnRH. Měření hladiny progesteronu musí být načasováno – nemá smysl u zvířat bez příznaku říje. Pokud má fena příznaky estru (potvrzeno vag. cytologií), je možné měřit progesteron za 2-3 týdny – hodnoty nad 5 ng/ml jsou indikativní pro luteální fázi. Antimülleriánský hormon je produkován buňkami (granulózy) ovarií po dosažení pohlavní dospělosti a je specifický pro gonadální tkáň. Jeho množství koreluje s velikostí ovariální tkáně, tj. rozlišení kastrovaných fen od intaktních je jednoznačné, u ORS závisí hodnoty na velikosti zbytkové tkáně. Nízké hodnoty mohou být přítomny zejména v případě, že je zbytek ovariální tkáně tvořen žlutým tělískem – tj. u nejednoznačných případů lze spojit měření AMH s progesteronem. 17-OH-progesteron je tvořen v nadledvinách a ovariích. Hodnoty závisí od pohlavního cyklu a u intaktních fen může být po stimulaci ACTH vyšší než u kastrovaných, prakticky se však tento test nepoužívá.

 

 

Fotografie:  willy lópezPixabay

 

 

Autor kvízu: MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

 

Obsah