Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 42: krevní nátěr

Na obrázku je buňka na krevním nátěru psa. O jakou buňku se jedná?

A) monocyt

B) toxicky změněný neutrofil

C) eozinofil

D) bazofil

Správná odpověď: C

Na obrázku se nachází tzv. grey/gray neboli „vakuolizovaný“ eozinofil. Jedná se o eozinofily, u nichž nedošlo k obarvení granulí. Tyto eozinofily jsou běžně pozorovány u zdravých chrtů (přibližně u poloviny greyhoundů, vipetů  a italských chrtíků, dále u azawaků a barzojů), vzácně u zdravých zlatých retrívrů. Buňky se zdají být bez morfologických a funkčních odchylek od normálně se barvících eozinofilů. Pokud daný jedinec má tyto „šedé“ eozinofily, tvoří vždy 100 % eozinofilů. Automatické hematologické analyzátory přičítají tuto populaci nejčastěji k neutrofilům.

Grey eozinofily byly nalezeny také u knírače s mastocytomem a paraneoplastickou eozinofilií (39.7 G/l). Vzhledem k atypické morfologii eozinofilů je analyzátor rozřadil mezi populaci monocytů, lymfocytů a neidentifikovaných buněk.

Vyskytovat se mohou i u koček – existuje k tomu pouze jediná studie uvádějící incidenci 0,07 %.

 

Fotografie: doi:10.1111/j.1939-165x.2011.00357.x

 

Zdroje:

Giori, L., Gironi, S., Scarpa, P., Anselmi, A., Gualtieri, M., & Paltrinieri, S. (2011). Grey eosinophils in sighthounds: frequency in 3 breeds and comparison of eosinophil counts determined manually and with 2 hematology analyzers. Veterinary Clinical Pathology, 40(4), 475–483. doi:10.1111/j.1939-165x.2011.00357.x

Iazbik,, M. C., & Couto, C. G. (2005). Morphologic characterization of specific granules in Greyhound eosinophils. Veterinary Clinical Pathology, 34(2), 140–143. doi:10.1111/j.1939-165x.2005.tb00027.x

Irvine, K. L., Raskin, R. E., Smith, L. C., & Friedrichs, K. R. (2019). Grey eosinophils in a Miniature Schnauzer with a poorly differentiated mast cell tumor. Veterinary Clinical Pathology. doi:10.1111/vcp.12770

Holmes E., Raskin, R.E., McGill, P., & Szladovits B. (2021). Morphologic, cytochemical, and ultrastructural features of gray eosinophils in nine cats. Veterinary Clinical Pathology. doi: https://doi.org/10.1111/vcp.12950

Autor kvízu: MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.

 

Obsah