Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 38: náhodný nález

V rámci ultrasonografického vyšetření u pacienta s nekomplikovanou infekcí močového traktu byla nalezena následující patologie na žlučovém měchýři (obrázek níže).

Jaké by bylo Vaše doporučení?

A) elektivní chirurgie (cholecystektomie)

B) medikamentózní terapie

C) medikamentózní terapie, a v případě nástupu relevantních klinických příznaků chirurgie

 

 

Správná odpověď: A

Jedná se o mukokélu žlučového měchýře, typ 4.[1]

Mukokéla žlučové měchýře je definovaná jako akumulace husté, patologicky změněné žluči, často konzistence želatiny. Nahromaděná žluč může postupovat do cystického duktu i společného žlučovodu a vést k obstrukci žlučových cest. Tato v konečném důsledku způsobuje distenzi žlučového měchýře s ischémií/nekrózou jeho stěny a případnou rupturu a biliární peritonitidu.

Recentní studie prokázala, že chirurgie (cholecystektomie s dekompresí žlučových cest) je spojená s delší dobou přežívání pacientů s mukokélou (na rozdíl od medikamentózní terapie).[2]

Rezoluce mukokély s medikamentózní terapií je velmi vzácná a monitorovací strategie následovaná promptní chirurgickou intervencí bývá spojena s vyšším rizikem ruptury žlučové měchýře a smrti pacienta – psi, kteří v době prezentace již vykazují klinické příznaky, mají 4x vyšší riziko, že nepřežijí chirurgický zákrok ve srovnání se subklinickými případy /incidentálním nálezem/.[3]

K medikamentózní terapii tak přistupujeme zpravidla jen u subklinických pacientů, a to v případech, kdy majitel s chirurgií (ať už z jakýchkoli důvodů) nesouhlasí. Tato zahrnuje podávání nízkotučné diety, hepatoprotektiv (S-adenosylmethionin, silymarin), ursodeoxycholové kyseliny a v neposlední řadě ultrasonografický monitoring každých 8-12 týdnů.

 

Literatura:

[1] Choi J, Kim A, Keh S, Oh J, Kim H, Yoon J. Comparison between ultrasonographic and clinical findings in 43 dogs with gallbladder mucoceles. Vet Radiol Ultrasound. 2014 Mar-Apr;55(2):202-7. doi: 10.1111/vru.12120. Epub 2013 Nov 13. PMID: 24219310.

[2] Parkanzky M, Grimes J, Schmiedt C, Secrest S, Bugbee A. Long-term survival of dogs treated for gallbladder mucocele by cholecystectomy, medical management, or both. J Vet Intern Med. 2019 Sep;33(5):2057-2066. doi: 10.1111/jvim.15611. Epub 2019 Sep 6. PMID: 31490022; PMCID: PMC6766501.

[3] Jaffey JA, Pavlick M, Webster CR, Moore GE, McDaniel KA, Blois SL, Brand EM, Reich CF, Motschenbacher L, Hostnik ET, Su D, Lidbury JA, Raab O, Carr SV, Mabry KE, Fox-Alvarez W, Townsend S, Palermo S, Nakazono Y, Ohno K, VanEerde E, Fieten H, Hulsman AH, Cooley-Lock K, Dunning M, Kisielewicz C, Zoia A, Caldin M, Conti-Patara A, Ross L, Mansfield C, Lynn O, Claus MA, Watson PJ, Swallow A, Yool DA, Gommeren K, Knops M, Ceplecha V, de Rooster H, Lobetti R, Dossin O, Jolivet F, Papazoglou LG, Pappalardo MCF, Manczur F, Dudás-Györki Z, O’Neill EJ, Martinez C, Gal A, Owen RL, Gunn E, Brown K, Harder LK, Griebsch C, Anfinsen KP, Gron TK, Marchetti V, Heilmann RM, Pazzi P, DeClue AE. Effect of clinical signs, endocrinopathies, timing of surgery, hyperlipidemia, and hyperbilirubinemia on outcome in dogs with gallbladder mucocele. Vet J. 2019 Sep;251:105350. doi: 10.1016/j.tvjl.2019.105350. Epub 2019 Jul 31. PMID: 31492387.

 

Autor kvízu: MVDr. Vašek Ceplecha, Ph.D., MRCVS

 

Erratum: V minulém kvízu hyperkalcemie byla správná odpověď B, primární hyperparathyroidizmus, jak doufám vyplynulo z doprovodného textu (nyní již opraveno).

 

Obsah