Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 39: masa v ileu kočky

Diego (roční kastrovaný kocour plemene domácí krátkosrstá kočka) byl předveden za účelem pravidelné vakcinace. Majitelé nepopisovali žádné potíže. V rámci klinického vyšetření však byla nalezena masa v abdomenu. Bylo provedeno ultrasonografické vyšetření, které potvrdilo intestinální masu (suspektně vycházející z ilea). Tato byla pod ultrasonografickou kontrolou aspirována a cytologické vyšetření odhalilo výrazný eosinofilní zánět, nekrózu a mezenchymální proliferaci.

Jaké onemocnění byste zvažovali jako nejvíce pravděpodobné?

A) neoplazie nezachycená v cytologických vzorcích z důvodu odběru nereprezentativních vzorků

B) gastrointestinální stromální tumor (GIST)

C) lymfom

D) parazitární onemocnění a/nebo potravní alergie/intolerance

E) jiné nenádorové onemocnění gastrointestinálního traktu

 

 

Správná odpověď: E

Feline gastrointestinal eosinophilic sclerosing fibroplasia je zánětlivé onemocnění gastrointestinálního systému koček, jehož etiopatogeneze není objasněna. Postižené kočky zpravidla vykazují gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem), ale toto nebývá pravidlem. Tuhou, nebolestivou, abdominální masu není většinou problém napalpovat (často je nalézána v oblasti pyloru nebo ileocékálního spojení) a v periferní krvi často zjišťujeme eozinofilii. Diagnóza je potvrzena histopatologicky, kdy chirurgicky v co největším možném rozsahu masu odstraníme. Následná léčba sestává z kombinace imunosupresivní a antibiotické terapie (bakterie jsou přítomny v řadě těchto lézí a mohou hrát významnou roli v patogenezi onemocnění, nicméně antibiotická léčba sama o sobě účinná nebývá).

 

Doporučená literatura:

Craig LE, Hardam EE, Hertzke DM, Flatland B, Rohrbach BW, Moore RR. Feline gastrointestinal eosinophilic sclerosing fibroplasia. Vet Pathol. 2009 Jan;46(1):63-70. doi: 10.1354/vp.46-1-63. PMID: 19112117.

Weissman A, Penninck D, Webster C, Hecht S, Keating J, Craig LE. Ultrasonographic and clinicopathological features of feline gastrointestinal eosinophilic sclerosing fibroplasia in four cats. J Feline Med Surg. 2013 Feb;15(2):148-54. doi: 10.1177/1098612X12464224. Epub 2012 Oct 16. PMID: 23076597.

 

 

Autor kvízu: MVDr. Vašek Ceplecha, Ph.D., MRCVS

 

Obsah