Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 29: zimní nástrahy

Vzpomeneš si, které laboratorní nálezy jsou u otravy etylenglykolem?

a) hyperkalcemie, azotemie, hyperglykemie, urátová krystalurie

b) hypofosfatemie, azotemie, hypoglykemie, kalcium-oxalátová krystalurie

c) hypofosfatemie, azotemie, hypoglykemie, struvitová krystalurie

d) hypokalcemie, azotemie, hyperglykemie, kalcium-oxalátová krystalurie

 

 

Správná odpověď: D)

Etylenglykol je po ingesci rychle resorbován GIT, distribuován do všech tkání a metabolizován v játrech. V prvním kroku je oxidován na glykoladehyd, glykolát a následně glyoxalát. Glyoxalát je metabolizován na oxalát, který (mimo jiné) v ledvinných tubulech tvoří kalcium-oxalátové krystaly. Antidotum je etanol, protože etanol je preferovaný substrát v prvním kroku metabolizace, může však vést k depresi CNS a respirace. Alternativou je 4-metylpyrazol. Otrava etylenglykolem má tři stádia:

a) 30min – 12h po ingesci: příznaky postižení CNS (toxicita alkoholu) – mnohdy pouze zvýšená spavost

b) 12-24 h po ingesci: kardiorespirační příznaky (tachykardie, tachypnoe v důsledku metabolické acidózy)

c) >24 h po ingesci: renální příznaky v důsledku selhání ledvin

V důsledku tvorby kalcium-oxalátů dochází ke spotřebě vápníku a následné hypokalcemii. Akutní selhání ledvin v důsledku formace krystalů se projeví azotemií, hyperfosfatemií a hyperkalemií. V důsledku inhibice metabolismu glukózy (a stresové reakci) je u některých zvířat přítomna hyperglykemie.

 

Obrázek: Frauke Riether /Pixabay

Obsah