Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 28: medikovaná kočka s anorexií

Do ordinace přišla 10letá kastrovaná kočka s týden trvající anorexií a apatií. Poslední dva dny se přidala hematochezie. Před měsícem byla kočka medikována Depo-medrolem, 20mg s.c. jednou týdně po dobu 4 týdnů. Krátce po medikaci začala kočka víc žrát a přibírat.

Při klinickém vyšetření byly pozorovány tyto příznaky: obezita, pendulózní abdomen, neochota k pohybu, apatie, atrofie svalů, snížená elasticita kůže a zvýšená krvácivost po odběru krve. V rámci laboratorních vyšetření byla nalezena leukocytóza (neutrofilie s posunem doleva) a mírná trombocytopenie. V biochemii byla mírná hyperproteinemie (polyklonální), hyperbilirubinemie, hyperglykemie, hyperlipidemie, hypokalemie a hypochloridemie; fruktosamin byl v normě.

Který test bys indikoval/a?

a) supresní test s dexametazonem

b) ACTH stimulační test

c) pankreatický profil

d) FeLV/FIV

 

 

Správná odpověď: B)

Iatrogenní hyperadrenokorticizmus je u koček raritní záležitostí, ale může se „poštěstit“ komukoliv. Popsané klinické příznaky patří k těm běžně přítomným, kromě nich se může vyskytnout PuPd. Výskyt hematochezie může být v důsledku ulcerace rekta nebo kolonu z důvodu medikace kortikoidy, nebo se může jednat o nesouvisející problém. I když je v případě hyperadrenokorticizmu popisován stresový leukogram (tj. neutrofilie bez tyček), může být tento obraz ovlivněn prozánětovými procesy v těle (zde např. hepatopatie, hematochezie atd.). Kočky nemají izoenzym ALP indukovaný kortikoidy, proto nelze tento parametr pro diagnostiku využít (může být však zvýšen sekundárně v důsledku hepatopatie). Diagnostika iatrogenního hyperadrenokorticizmu probíhá stejně jako u psů pomocí ACTH stimulačního testu, kdy dochází k aplikaci syntetického ACTH v dávce 125 mikrogramů/kočku. Rozdílem je doporučený odběr krve po 30 a 60 minutách, jelikož u koček může dojít k rychlejšímu návratu kortizolu do původních hladin. Pro přítomnost iatrogenního hyperadrenokorticizmu svědčí nízká hladina kortizolu po stimulaci.

 

Zpracováno dle: Ferasin L. Iatrogenic Hyperadrenocorticism in a Cat following a Short Therapeutic Course of Methylprednisolone Acetate, J Feline Med Surg, 2001.

Obrázek: Q K / Pixabay

Obsah