Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 27: vakcinace proti borelióze

Přišel majitel psa s požadavkem na vakcinaci proti lymské borelióze. Bez ohledu na to, co si o této vakcinaci myslíš, víš jaký je konsenzus a které psy je možno zaočkovat? Dvě odpovědi jsou správné.

A) séronegativního, neproteinurického, klinicky zdravého psa

B) séronegativního, klinicky zdravého psa

C) séropozitivního, klinicky zdravého psa

D) séropozitivního, neproteinurického, klinicky zdravého psa

 

 

 

Správná odpověď: A a D

Vakcinace proti lymské borelióze je tak velkou kontroverzí, že ani konsensus nedává jednoznačné stanovisko. Jedno je jisté – bez ohledu na to zda je pes vakcinován nebo ne, je nutné, aby měl v endemických oblastech antiektoparazitární terapii celoročně.

Polovina panelistů v konsenzu, kteří byli pro-vakcinační, se shodli, že mohou být vakcinováni: a) zdraví, séronegativní psi a b) zdraví (bez kliniky a bez proteinurie) séropozitivní psi, pokud je míra reinfekce vysoká. Neměli by se vakcinovat nemocní psi a psi s proteinurií.

Po vakcinaci je těžké odlišit postvakcinační a postinfekční protilátky – lze se o to pokusit pomocí westernblotu. Panelisté doporučující vakcinaci se shodují, že vakcíny jsou efektivní, bezpečné a navozují dobrou imunitu. Navzdory tomu se zdá, že délka imunity je variabilní a je v prvním roce doporučena boosterová vakcína každých 6 měsíců (i když neexistují studie bezpečnosti). Zda je po prvním roce lepší pokračovat v 6měsíčním intervalu není jasné. Vakcinace nechrání před infekcí, proto je nutná současná antiektoparazitární terapie. Doposud není znám negativní účinek postvakcinačních imunokomplexů, které cirkulují: u zdravých séronegativních psů méně než 8 týdnů, u vakcinovaných séropozitivních psů déle.

(Konsenzus je zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5980284/)

 

Obrázek: Erik Karits / Pixabay

Obsah