Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 26: páteční pohotovost

V pátek večer ti přišel do ordinace pes se suspektní IMHA. Ve středu byl ošetřen na jiném pracovišti aplikací dexametazonu. Zatím se přikláníš k tomu, že budeš v imunosupresní terapii pokračovat.

 

Kdy odebereš krev na Coombsův test, pokud můžeš vzorek doručit do laboratoře nejdřív v pondělí nebo úterý?

A) Pes je již medikován kortikoidy, tudíž Coombsův test nemá smysl.

B) Odeberu krev v pondělí ráno, aby byla co nejčerstvější.

C) Odeberu krev ihned a dám ji do lednice.

D) Vezmu raději pouze sérum.

 

 

 

Správná odpověď: C) (případně i B)

Klinicky velice příznivou informací je, že aplikace kortikoidů nevede k okamžité negativitě Coombsova testu. Pokud je pes v remisi a hematokrit je v normě, je jasné, že dělat Coombsův test nemá smysl, ale není třeba lámat hůl, pokud přijde čerstvě namedikovaný anemický pes. Současně je krev pro vyšetření stabilní po dobu alespoň sedmi dnů při ledničkové teplotě, tudíž není problém ji odebrat ihned, i když bude zaslána později. Samozřejmě, psy s IMHA mají zvýšenou fragilitu erytrocytů, tudíž bychom mohli polemizovat, co je horší: zda další dva dny imunosupresní medikace, nebo osmoticky nepříznivější situace ve zkumavce (ti, kteří myslí na welfare erytrocytů, proto určitě volili B:-). Poslední příznivou zprávou v této problematice je, že ani transfuze není překážkou pro provedení Coombsova testu 😊

(Porobnosti: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4004353/)

 

Obrázek: archiv

Obsah