Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 30: elektroforéza

U apatického psa jsi z důvodu hyperproteinemie provedl/a elektroforézu bílkovin. Jak by jsi popsal/a nález ve výsledku (obrázek)?

a) monoklonální gamapatie

b) biklonální gamapatie

c) polyklonální gamapatie

d) normální nález u mladých, recentně vakcinovaných psů

 

 

Správná odpověď: B)

Zvýšené množství proteinů ve formě imunoglobulinů označujeme jako gamapatie. V případě produkce patologických proteinů monoklonální proliferací B-buněčného klonu vzniká v rámci elektroforézy jeden peak – monoklonální gamapatie. Pokud dojde k monoklonální proliferaci dvou klonů, nebo produkci patologických řetězců, může vznikat obraz biklonální gamapatie – dva úzké peaky v rámci gama nebo beta frakce (nebo jejich přechodu).  U zánětlivých stavů dochází k produkci protilátek řadou B-lymfocytů a proto vzniká polyklonální gamapatie. Zda se jedná o poly- nebo monoklonální gamapatii se rozhodujeme nejčastěji pomocí šířky křivky albuminu – pokud je křivka širší než albuminová, jedná se o polyklonální vzor. Zde je třeba dát pozor na překryv jinými imunoglobuliny v „spodních“ částech křivek, nebo splynutí jejich základen (stejně jak je tomu zde).

Kromě mnohočetného myelomu a dalších onkologií (plazmocytom, lymfocytární leukemie) mohou být tyto patologické proteiny produkovány i u dalších onemocnění, např. ehrlichiózy, leishmaniózy nebo lymfoplasmocytární kolitidy.

U starších lidí je popsán výskyt monoklonální gamapatie neznámého původů – ve věkové skupině nad 80 let byla přítomna u 6 % osob, ve věkové skupině nad 90 let až u 20 % osob.

 

Obrázek: archiv autorky

Obsah