Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 18: indikace k průtokovce

Ve kterém případu NEMÁ smysl uvažovat v diagnostice nad průtokovou cytometrií?

A) perzistentní lymfocytóza u štěněte

B) normální počet leukocytů i lymfocytů, na krevním nátěru jsou blasty

C) leukocytóza s lymfocytózou tvořenou malými lymfocyty

D) leukocytóza s posunem doleva a přítomností myeloidních prekurzorů v krvi (metamyelocyty, myelocyty)

 

 

Správná odpověď: D

Průtoková cytometrie je vyšetření kterým se detekují povrchové znaky jednotlivých buněk, nejčastěji krve nebo aspirátů orgánů. Kromě toho, že využíváme průtokovou cytometrii například pro detekci protilátek na trombocytech pro diagnostiku imunitně-zprostředkované trombocytopenie, je nejčastější indikací odlišení neoplastické a fyziologické populace buněk ve vzorku.

Komerční nebo výzkumné laboratoře mají v nabídce identifikaci panelu CD znaků, jejichž hlavním účelem je rozdělení jednotlivých populací lymfocytů – zejména B a T lymfocytů a charakteristiku jejich „stáří“, tj. zda se jedná o prekurzorové buňky nebo buňky maturované. Na základě toho je obvykle možné zjistit, zda se jedná o polyklonální nebo monoklonální populaci, nebo identifikovat část populace, kde „vzhled“ buněk neodpovídá normě (což je mnohdy právě u neoplastických populací). Laboratoře standardně neposkytují možnost detekce CD znaků myeloidních buněk (neutrofily, monocyty, …) a proto toto vyšetření není indikované u pacientů s abnormalitami v jejich počtu nebo morfologii.

Nevýhodou průtokové cytometrie je ztráta CD znaků v důsledku delšího skladování a z toho plynoucí nutnost vyšetření vzorku do (obvykle) max. 48 hodin. Výhodou je možnost přesnějšího popsání jednotlivých populací lymfocytů ve vzorku.

 

 

Obrázek: Sonja Kalee / Pixabay

Obsah