Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 19: kontrola terapie fenobarbitalu

Nasadil/a si psovi fenobarbital v dávce 2 mg/kg BID. Za jak dlouho odebereš krev na kontrolu hladiny?

A) u takto nízké dávky mi stačí, když se nevrátí záchvaty a nemusím monitorovat

B) za dva týdny, před podáním tablety

C) o měsíc, před podáním tablety

D) o měsíc, 4-6 hodin po podání tablety

 

 

 

Správná odpověď: B

I když je správná odpověď označená jako B), na čase odběru až tak nezáleží.

Fenobarbital se monitoruje: 2 týdny po nasazení, 6 týdnů po nasazení a dále každých 6 měsíců. Dále se hladina kontroluje pokud jsou přítomny mezi kontrolami více než 2 záchvaty nebo pokud změníš dávkování (2 týdny po změně dávkování).

První kontrola, 2 týdny po nasazení, je kontrolou steady-state koncentrace. Fenobarbital se v těle udržuje v přibližně stejné koncentraci během celého dne (a ta je dosažena právě za ty 2 týdny), tj. patří k látkám kde je míra eliminace rovná míře přijímání. Kontrola za 6 týdnů po nasazení je z důvodu kontroly vylučování léčiva, jelikož fenobarbital sám o sobě je schopen navýšit svoji eliminaci játry.

V důsledku steady-state koncentrace by nemělo docházet k výrazným fluktuacím hladin během dne, tudíž na době odběru až tak nezáleží, ale z hlediska konzistentnosti je dobré odebírat vždy v stejnou dobu např. ráno, na lačno, před podáním léčiva. Tento zvyk se bude hodit i při současné medikaci bromidem draselným, který se může kontrolovat kdykoliv během dne kromě prvních dvou hodin po podání.

Současné podávání jiného léčiva metabolizovaného systémem P450 může ovlivnit eliminaci fenobarbitalu a aplikace fenobarbitalu urychluje clearance levetiracetamu a zonisamidu.

 

 

Obrázek: Todd MittensUnsplash

Obsah