Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 17: efuze

Na počest proběhlé konference ČAVLMZ z tohto víkendu:

Pro diagnostiku septické efuze platí:

A) hodnota laktátu a glukózy v efuzi je nižší než v krvi

B) hodnota laktátu a glukózy v efuzi je vyšší než v krvi

C) hodnota laktátu v efuzi je vyšší a glukózy v efuzi nižší než v krvi

D) hodnota laktátu v efuzi je nižší a glukózy v efuzi vyšší než v krvi

 

Správná odpověď: C

Septická efuze je obvykle exsudát, tj. efuze s vysokou hladinou proteinu (> 25 g/l) a vysokým počtem buněk (>2,5 G/l). Cytologicky jsou přítomné dominantně degenerované neutrofily, makrofágy a bakterie (intra a extracelulárně) (absence septickou efuzi nevylučuje). Jelikož ani jedna uvedená charakteristika nemusí být pravidlem a rozpoznání septického exsudátu je nesmírně důležité pro terapeutický přístup, věnovala se řada studií dalším ukazatelům, které by mohli pomoct rozlousknout o jakou efuzi se jedná. Navíc některé z nich jsou dostupnější i rychleji než například stanovení počtu buněk. Pro septické efuze je charakteristické, že v nich dochází ke spotřebě glukózy a produkci laktátu, proto je hodnota glukózy nižší než v krvi a hladina laktátu vyšší než v krvi.

Za cut-off hodnoty jsou považovány: hladina glukózy v efuzi nižší o 1,1 mmol/l než v séru (čím je glukózy v efuzi méně oproti séru, tím je to specifičtější) a hladina laktátu o 2,5 mmol/l nižší v krvi oproti efuzi (čím je laktátu v efuzi více oproti séru, tím je to specifičtější). Glukózu v krvi i efuzi můžeš změřit glukometrem, což je paráda. Pokud by glukometr nebyl, je nutné efuzi ihned po odběru odstředit a měřit v supernatantu. Stejně tak je nutné krev odebrat na natrium-fluorid (inhibitor glykolýzy) anebo pokud nemáš, tak na heparin a ihned stočit 5 min, separovat a pak už je jedno (=v ledničce min. 7 dní), kdy to změříš.

 

Obrázek: Karolina Wv on Unsplash

Obsah