Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 16: letargický knírač

Na veterinu došel 11měsíční velký knírač trpící anorexií, letargií a neprospíváním. Ve vyšetření krve byly přítomny tyto abnormality:

Jakou příčinu klinických příznaků budeš zvažovat u tohoto pacienta jako nejpravděpodobnější?

A) vrozenou malabsorpci kobalaminu

B) exokrinní pankreatickou insuficienci

C) střevní dysbiózu

D) anémii

 

 

Správná odpověď: A

Příčinou anémie u tohoto pacienta je nedostatek vitaminu B12 esenciálního pro erytropoézu. Nedostatek vitaminu B12 snižuje syntézu deoxinukleotidů de novo, což vede k poruše maturace erytrocytů a jejich následnému snížení. Na rozdíl od lidí, kde je nedostatek kobalaminu spojen s přítomností makrocytů (velkých erytrocytů), nezdá se být toto pravidlem u psů.

Možnosti A-C mají všechny potenciál způsobit nedostatek kobalaminu a teoreticky může být příčinou kliniky u tohoto pacienta kterákoliv z nich.

U exokrinní pankreatické insuficience bychom očekávali výraznější klinické příznaky (zejména průjem). Mechanizmů hypokobalaminemie u pacientů s EPI je několik: absence sekrece intrinsic faktoru (IF) ze slinivky, nezbytného pro vstřebání kobalaminu; absence trávicích enzymů umožňujících uvolnění kobalaminu pro vazbu s IF; sekundární dysbióza a poškození střevní stěny v důsledku toxických metabolitů a dysbiózy.

Střevní dysbióza může vést k alteracím hladin kobalaminu a folátu. Hlavním kompetitorem pro kobalamin jsou bakterie rodu Bacteroides, které jsou na rozdíl od jiných bakterií schopny utilizovat i kobalamin v komplexu s IF. Tyto bakterie produkují folát a jejich přemnožení v tenkém střevě může vést k současné hypokobalaminemii a hyperfolatemii.

Vrozená porucha absorpce vitaminu B12 je u psů popsána u velkých kníračů, border kolií, australských ovčáků, bíglů, čínských šarpejů a komondorů. Jedná se o vzácné onemocnění (ale ne tak vzácné, aby se v životě „nepoštěstilo“). Postižení jedinci jsou neschopni absorpce perorálně přijatého kobalaminu. Klinické příznaky jsou různě závažné a onemocnění se projevuje u mladších zvířat (obvykle do dvou let věku).

 

Kazuistika upravena podle: Freeman KP, Klenner S. Veterinary clinical pathology A Case-Based Approach, CRC Press, 2015.

Obrázek: doanme/ Pixabay

Obsah