Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 15: hyperadrenokorticizmus u kočky

Který z testů zvolíš pro diagnostiku hyperadrenokorticizmu u kočky?

A) ACTH stimulační test

B) Supresní test s 0,01 mg/kg dexametazonu

C) Supresní test s 0,1 mg/kg dexametazonu

D) Kortizol:kreatinin v moči

 

 

Správná odpoveď: C

Hyperadrenokorticizmus je u koček vzácné onemocnění a nejčastěji je ve formě pituitárně-dependentního HAC v důsledku ademonu. Klinické příznaky jsou podobné jako u psů (Pu/Pd, abdominální distenze, polyfagie, atrofie kůže, ztráta svalů atp.). Častou komorbiditou je diabetes mellitus, na rozdíl od akromegalie mají tyto kočky spíš tendenci ke snížení hmotnosti. Laboratorně je možné vidět stresový leukogram a mírnou až střední anémii, v biochemii zejména hyperglykemii, u třetiny a méně pacientů hypercholesterolemii, azotemii nebo elevaci jaterních enzymů. Kočky nemají izoenzym ALP indukovaný kortikoidy a tudíž je elevace ALP žádná až mírná.

Test kortizol:kreatinin v moči nemá, stejně jako u psů, dostatečnou specifitu pro potvzení HAC.  Je vhodný pro vyloučení hyperadrenokorticizmu. Hodnoty zdravých koček jsou přibližně 13-16×10-9/l, u koček s HAC kolem 100×10-6/l.

Testem volby pro diagnostiku HAC u koček je supresní test s dexametazonem, ale jelikož až 20 % zdravých koček v tomto testu při dávce 0,01 mg/kg nereaguje (tj. je výsledek stejný jako u pacientů s HAC), používá se dávka dexametazonu 0,1 mg/kg (stejná jako v supresním testu s vysokou dávkou dexametazonu u psů). Odběry krve a interpretace probíhá jako u psů. U koček pouze s diabetes mellitus je odezva na supresní test stejná jako u zdravých koček. V supresním testu s vysokou dávkou dexametazonu se aplikuje 1 mg/kg dexametazonu.

ACTH stimulační test není u koček dostatečně senzitivní, zachytí pouze třetinu pacientů s HAC.

 

Obrázek: (a) Vyhublost, ztráta svalů, neudržovaná srst a alopecie. (b) Křehká tenká nepružná kůže. (c) Oboustranná symetrická alopecie, neudržovaná srst a břicho. Obrázek je převzat z článku: Muschner AC, Varela FV, Hazuchova K, Niessen SJ, Pöppl ÁG. Diabetes mellitus remission in a cat with pituitary-dependent hyperadrenocorticism after trilostane treatment. Journal of Feline Medicine and Surgery Open Reports. January 2018. doi:10.1177/2055116918767708 na základě licence CC BY-NC 4.0.

<
Obsah