Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 145: kortikoidy

 

Seřaď glukokortikoidy dle jejich glukokortikoidní potence od nejslabší po nejsilnější.

a) methylprednisolon

b) kortizol

c) prednison

d) dexamethazon

 

 

 

Správná odpověď: B < C < A < D

 

 

Potence glukokortikoidů se hodnotí podle kortizolu. Prednison i prednisolon má přibližně 4x větší potenci než kortizol, methylprednisolon a triamcinolon přibližně 5x. Dexamethason a betamethason mají až 25-30násobnou glukokortikoidní potenci.

Každý syntetický glukokortikoid se řadí do jedné ze tří kategorií podle biologického poločasu, což je doba, za kterou se biologické účinky sníží o 50 %, a relativní doby, po kterou tlumí hypotalamo-hypofyzární osu nadledvin (HPA): krátkodobě působící (< 12 hodin, např. kortizol); střednědobě působící (12-36 hodin, např. prednison) a dlouhodobě působící (> 48 hodin, např. dexametazon). Aktivitu GC lze také rozdělit na fyziologickou, protizánětlivou a imunosupresivní, které se projevují při zvyšujících se dávkách, v uvedeném pořadí. Ekvivalentní množství různých syntetických GC mají podobné účinky, takže vyšší dávka méně účinného GC vede k podobné aktivitě jako nižší dávka účinnějšího GC. Nástup a trvání účinku lze modifikovat změnou chemické formy sloučeniny z volného alkoholu na chemicky vázaný produkt (jako ester nebo sůl).

 

Zdroj: Aharon, M. A., Prittie, J. E., & Buriko, K. (2017). A review of associated controversies surrounding glucocorticoid use in veterinary emergency and critical care. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 27(3), 267–277. doi:10.1111/vec.12603

Fotografie: aleksandarlittlewolf/Freepik

 

webináře z klinické patologie

Obsah