Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 146: krevní nátěr

 

Z krevního nátěru lze relativně přesně odhadnout:

A) počet leukocytů (WBC)
B) počet trombocytů (PLT)
C) počet erytrocytů
D) počet erytroblastů

 

 

 

Správná odpověď: A, B, D

 

Odpověděl/a si správně? Pokud ne, nechceš zkouknout náš webinář: Krevní nátěr: snadno a rychle, ale hlavně správně ?

 

Z oblasti monolayeru krevního nátěru lze nejpřesněji odhadnout počet trombocytů, s relat. dobrou přesností rovněž počet leukocytů. Základem je vyhodnocení průměrného počtu buněk (PLT/WBC) v 10 náhodně vybraných zorných polích a jeho následné vynásobení příslušným faktorem na základě velikosti použitého zvětšení (1000x u PLT, 200x nebo 400x u WBC). Počet erytroblastů se standardně hodnotí na 100 leukocytů v rámci rutinního morfologického vyšetření krevního nátěru.

 

Fotografie: aleksandarlittlewolf/Freepik

 

webináře z klinické patologie

Obsah