Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 125: slizniční IgA

 

Které tvrzení o sIgA v trusu je pravdivé?

a) snížená koncentrace sIgA v trusu může být spojená s bakteriálním přerůstáním

b) koncentrace sIgA v trusu koreluje se sérovou IgA a stanovení v trusu proto můžeme využít u hůře kooperujících pacientů

c) koncentrace sIgA v trusu slouží pro diagnostiku potravní alergie

d) pro stanovení sIgA se používá směsný vzorek ze tří dnů

 

 

 

Správná odpověď: A

 

IgA hraje důležitou roli v imunitní odpovědi gastrointestinálního systému a v sekretech mukóz se ze všech imunoglobulinů nachází v nejvyšší koncentraci. Většina IgA je produkovaná lokálními plazmatickými buňkami v lamina propria. Do lumen se dostávají pomocí specifických transportérů a část těchto transportérů, nazvaná sekreční komponenta, zůstává spojena s dimerem IgA (tím brání proteolýze) a proto se celá molekula označuje jako sekreční IgA. Aktivní transport IgA do lumen způsobuje, že sérová hladina IgA nekoreluje s koncentrací IgA v lumen. Imunoglobuliny přítomné v trusu jsou kombinací sekretů GIT a jater (ve formě žluče), tudíž jsou dobrým indikátorem množství protilátek v lumen. I když množství IgA v trusu nemá za optimálních podmínek velkou mezidenní či diurnální variabilitu, je hodně ovlivněno množství žlučí v trusu (žluč je na IgA bohatá), konzistencí a zejména množstvím vody v trusu. Jedna ze studií navrhuje pro objektivizaci měřit sekreční IgA v den 1, 2, 28 a 29.

Má se za to, že deficit sekrečních IgA může mít přímou souvis s chronickými enteropatiemi u německých ovčáků (s deficitem IgA) a je nižší u různých příčin průjmu, např. bakteriálního přerůstání. Ve veterinární medicíně však stále nemáme dostatek studií na to, abychom mohli vykouzlit nějaké jednoznačné závěry či doporučení.

 

Foto: Image by aleksandarlittlewolf on Freepik

Reference:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC515266/

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/faecal-iga-concentration-is-influenced-by-age-in-dogs/E8DC8F956EC615D660C639F0AD6304E8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah