Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 124: kardiotoxicita

 

Který z uvedených parametrů bys zvolil/a pro hodnocení kardiotoxicity terapie?

a) LDH

b) CK

c) troponin

d) Nt-proBNP

 

 

 

Správná odpověď: C

 

Troponiny jsou regulační proteiny v příčně pruhované svalovině tvoříčí tropomyozinový komplex. Při poškození cytoplasmy kardiomyocytů dochází k jejich vyplavení do krve a proto se využívají jako markery destrukce. Jejich vzestup je tkáňově specifický (měří se troponin vyplavovaný pouze z kardiomyocytů, nikoliv z kosterní svaloviny), ale nedeterminuje příčinu poškození. Zvyšuje se jak u kardiálních tak extrakardiálních příčin poškození kardiomyocytů a proto slouží i pro hodnocení kardiotoxicity medikace.

Nt-proBNP neboli natriuretický peptid slouží k monitoringu dysfunkce (objemového přetížení) kardiomyocytů. CK a LDH jsou tkáňově nespecifické a pro monitoring kardiotoxicity nejsou dostatečně senzitivní.

 

Foto: Image by rawpixel.com on Freepik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah