Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 123: proteinurie

 

Dle update IRIS guidelines z roku 2023, co je považováno za terapeutický úspěch managementu proteinurie u psů?

a) pokles UPC o 50 %

b) pokles UPC pod 0,5

c) pokles UPC pod 1

d) pokles UPC o 0,5 jednotky

 

 

 

Správná odpověď: A

 

Vzhledem k tomu, že pokles UPC pod 0,5 nebyl u mnoha psů s primárním glomerulárním postižením reálný, došlo v roce 2022 k úpravě IRIS terapeutického doporučení. Za dobrou terapeutickou odezvu je nyní považován 50 % pokles UPC od primární hodnoty.

Kromě tohoto došlo  v managementu proteinurie u psů ještě k těmto úpravám:

  • místo ACEI je doporučeno používat blokátory receptoru pro angiotenzin,
  • nebyl stanoven prediktor rizika tromboembolie a terapeutikem volby tromboembolie je clopidogrel nebo aspirin.

 

Foto: Image by master1305 on Freepikon Freepik

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah