Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 126: retikulocytární parametr

 

Parametr CHr, neboli množství hemoglobinu v retikulocytech, slouží k:

a) připočítání tohoto množství k hodnotě hemoglobinu pro získání pravdivé informaci o množství Hb

b) posouzení, zda mají nově tvořené retikulocyty dostatek železa

c) odlišení absolutního a funkčního nedostatku železa v kostní dřeni

d) posouzení adekvátnosti regenerace kostní dřeně

 

 

 

Správná odpověď: B

 

CHr (množství hemoglobinu v retikulocytech) je parametr, který nám umožňuje posoudit, zda je v novotvořených prekurzorech erytrocytů dostatek hemoglobinu. To je přímo úměrné množství železa a proto se tento parametr využívá jako marker hodnocení dostatku železa pro krvetvorbu. Pokud je hodnota nižší než referenční, znamená to, že retikulocyty vypuzené v posledních dnech budou hypochromní a tudíž je přítomna nebo může vzniknout anémie z nedostatku železa. Parametr však neumožňuje odlišit, zda je důvodem nízkého koncentrace železa jeho absolutní nebo relativní (=anémie chronického onemocnění) nedostatek v kostní dřeni. Při hodnotách CHr v referenčním rozmezí však není potřeba suplementace železem.

 

Foto: wirestock on Freepik

Reference:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15732013/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah