Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 118: thymidinkináza

 

Thymidinkináza se zvyšuje při (více odpovědí správných):

a) lymfomu

b) hemangiosarkomu

c) pyometře

d) hemolytické anémii

 

 

 

 

Správná odpověď: A, B, C, D

 

Thymidinkináza patří mezi onkomarkery. Jedná se o enzym uplatňující se v cyklu buněčného dělení, zejména v S fázi. Je tedy zvýšená při jakémkoliv procesu s akcelerovaným buněčným dělením a koreluje s mírou buněčné proliferace. V rámci nádorových onemocnění dosahovali nejvyšší hodnoty lymfom a hemangiosarkom, zvýšená však byla i při zánětlivých (pyometra) a autoimunitních onemocněních, např. IMHA nebo imunitně-zprostředkovaná trombocytopenie. Proto musíme být při indikaci a interpretaci tohoto testu opatrní.

 

 

Foto: canva.com

 

Reference:

Sharif H, Hagman R, Wang L, Eriksson S. Elevation of serum thymidine kinase 1 in a bacterial infection: canine pyometra. Theriogenology. 2013 Jan 1;79(1):17-23. doi: 10.1016/j.theriogenology.2012.09.002. Epub 2012 Oct 25. PMID: 23102844.

Selting, K. A., Ringold, R., Husbands, B., & Pithua, P. O. (2016). Thymidine Kinase Type 1 and C-Reactive Protein Concentrations in Dogs with Spontaneously Occurring Cancer. Journal of veterinary internal medicine30(4), 1159-1166. https://doi.org/10.1111/jvim.13954

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah