Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 119: urolity

 

Který/é z následujících urolitů je/jsou radiolucentní?

a) urát
b) struvit
c) cystin
d) xantin

 

 

 

Správná odpověď: A, C, D

 

Za radiolucentní močové kameny se obecně považují uráty, cystiny a xantinové krystaly. Tato „neviditelnost“ však není absolutní, závisí na jejich velikosti a přesném složení  – pokud jsou kameny dostatečně velké, je možné je vidět.
Urátové urolity se tvoří z amonium urátů a/nebo krystalů kyseliny močové, které se tvoří při např. vrozených deficitech metabolismu purinů nebo onemocnění jater. Xantiny mají podobný původ jako uráty (vrozené defekty metabolismu purinů) nebo vznikají následkem podání alopurinolu. Cystiny se tvoří při tubulárním defektu transportu cysteinu.

 

 

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Bladder_stone_%28animal%29#/media/File:Bladder_stones_x-ray.JPG

Reference:

https://vetmed.umn.edu/urolith-center/image-of-month/why-you-see-them-why-you-dont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah