Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 117: hyperkalcemie

 

Která/é z následujících neoplazií je častou příčinou hyperkalcemie psů?

a) adenokarcinom paranálních váčků

b) lymfom

c) adenom štítné žlázy

d) adenom perianálních žláz

 

 

 

Správná odpověď: A, B

 

Přetrvávající hyperkalcemie je obvykle výsledkem zvýšené resorpce vápníku z kostí nebo ledvin nebo zvýšené absorpce vápníku z gastrointestinálního traktu. Tzv. hyperkalcemie malignit je nejčastější příčinou hyperkalcemie a vyskytuje se, když nádor produkuje látky, které podporují osteoklastickou aktivitu a renální reabsorpci vápníku. Tyto látky zahrnují parathormon (PTH), parathormon-příbuzný peptid (PTHrP), 1,25-dihydroxyvitamin D, cytokiny, jako je interleukin-1 a tumor nekrotizující faktor, prostaglandiny a humorální faktory, které stimulují renální 1-alfa-hydroxylázu. Dalším mechanismem může být přímé destruktivní působení tumoru na kost. Mezi nejčastější tumory psů spojené s hyperkalcemií patří adenokarcinom paranálních váčků, lymfom nebo různé typy karcinomů (např. hepatocelulární, plic, atd.). Hormonální aktivita těchto tumorů je variabilní a tudíž normokalcemie tumor nevylučuje, například u adenokarcinomu paranálních váčků mívá hyperkalcemii maximálně 50 % psů.

 

 

Foto: Image by Big_Heart from Pixabay

 

Reference:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1939-1676.2009.0288.x

https://www.vin.com/apputil/content/defaultadv1.aspx?pId=12886&catId=57122&id=7054772

https://www.vin.com/apputil/content/defaultadv1.aspx?meta=&pId=11147&id=3846169

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah