Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 116: management CKD

 

Který z následujících parametrů slouží k hodnocení homeostázy fosforu u pacientů s chronickým selháním ledvin?
a) SDMA
b) indoxyl-sulfát
c) FGF
d) UPC

 

 

 

Správná odpověď: C

 

FGF23 (dále FGF) neboli fibroblastový růstový faktor je hormon odrážející hospodaření těla s fosforem. Zvýšení hladin FGF je adaptační odpovědí na retenci fosforu, FGF je současně ukazatelem prognózy a progrese onemocnění. Stanovení FGF nám u pacientů se selháním ledvin, nebo u pacientů, které monitorujeme z důvodu rizika poškození ledvin (= pacienti vč. IRIS 1), umožňuje zjistit, zda daný pacient bude mít benefit z dietetické restrikce fosforu. Využití FGF v rámci monitoringu pacientů zohledňuje i IRIS (http://www.iris-kidney.com/education/fibroblast_growth_review.html). Je důležité si uvědomit, že u pacientů v kategoriích IRIS není cílová hodnota referenční rozmezí fosforu, nýbrž hodnoty pod 1,45 mmol/l.
Současně při hodnocení FGF bereme v úvahu, že onemocnění ledvin není jediným mechanismem jeho elevace – zvýšené FGF bude rovněž i u všech dalších (extrarenálních) příčin hyperfosfatemie.

 

 

Foto: Image by nancy sticke from Pixabay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah