Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 115: psí melanom

 

Ve které lokalizaci je většina melanocytárních tumorů u psů benigních?

A) dermis

B) dutina ústní

C) oční víčko

D) drápové lůžko

 

 

 

Správná odpověď: A, C

 

Melanocytární neoplazie dělíme na benigní a maligní. Melanomy jsou maligní neoplazie pocházející z melanocytů, zatímco melanocytomy jsou jejich benigní protějšky.

V dutině ústní se jedná o nejčastější typ malignity tvořící 15-45 % všech zdejších nádorů. Nejčastější lokalitou je gingivální mukóza, nebo mandibulární labiální mukóza. Čau-čau a šarpej jsou ve zvýšeném riziku vzniku melanomu jazyka. Orální melanomy jsou velice lokálně agresivní, s lokální invazí do kostí, metastázemi do regionálních mízních uzlin nebo plic či vzdálenějších orgánů.

Okulární melanocytární tumory jsou obecně méně agresivní než orální, ale jejich biologické chování závisí i od přesné lokalizace. Většina kožních melanocytárních tumorů očních víček je benigních, což je rozdíl oproti člověku. Konjunktivální melanocytární tumory mají vysoké riziko rekurence. Limbální mají benigní biologické chování. Intraokulární melanocytární tumory jsou převážně benigní a to i v případě lokálně invazivního chování.

Digitální melanomy jsou druhým nejčastějším typem tumorů prstů a běžným znakem je lokální lýza kosti. V době prezentace má již 30-40 % psů metastázy a metastázy jsou časté i při vhodné lokální terapii.

Naproti digitálním melanomům mají kožní melanocytární tumory benigní chování, pokud se tedy nejedná o tumory na mukokutánních spojích. Nejčastější lokalitou pro benigní kožní melanocytární tumor je tvář (blízko víček), trup nebo končetiny. (Maligní) kožní melanomy jsou častěji na hlavě, ventrálním abdomen a scrotu.

 

Zdroj: Nishiya AT, Massoco CO, Felizzola CR, Perlmann E, Batschinski K, Tedardi MV, Garcia JS, Mendonça PP, Teixeira TF, Zaidan Dagli ML. Comparative Aspects of Canine Melanoma. Vet Sci. 2016 Feb 19;3(1):7. doi: 10.3390/vetsci3010007.

 

Foto: maligní melanom ventrálního abdomen. Nishiya AT, Massoco CO, Felizzola CR, Perlmann E, Batschinski K, Tedardi MV, Garcia JS, Mendonça PP, Teixeira TF, Zaidan Dagli ML. Comparative Aspects of Canine Melanoma. Vet Sci. 2016 Feb 19;3(1):7. doi: 10.3390/vetsci3010007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah