Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 109: akutní selhání ledvin

 

Který ukazatel je nejvhodnější pro časnou diagnostiku akutního poškození ledvin?

A) plazmatická koncentrace močoviny a kreatininu

B) aktivita močových enzymů

C) hustota moči

 

 

 

Správná odpověď: B

 

Enzymy vyskytující se v moči mohou mít původ v séru (tj. prošly glomerulární filtrací), v epitelu tubulů nebo v pohlavním traktu (sekret žláz, sperma). Za normálních okolností je množství sérových enzymů v moči zanedbatelné, protože jejich molekuly jsou relativně velké (více než 80 kDa) a tak neschopné procházet funkční glomerulární membránou. Tubulární enzymy se typicky nachází v buňkách proximálního tubulu. Při akutním poškození ledvin dochází typicky k poškozování renálních tubulárních epitelií a následně jsou z poškozovaných buněk vyplavovány enzymy. Stanovují se aktivity alkalické fosfatázy a gama-glutamyl transferázy v moči. Jejich přítomnost v moči je důsledkem poškození tubulů, neboť velikost molekul enzymů prakticky vylučuje průchod nepoškozenou glomerulární membránou). Detekce zvýšené aktivity močových enzymů tak představuje možnost diagnostikovat akutní poškození ledvin již v počátcích onemocnění.

Koncentrace kreatininu a močoviny se zvyšuje až při postižení cca ¾ renální tkáně, což znamená, že tyto markery jsou málo senzitivní pro časnou diagnostiku. I přes výrazné snížení míry glomerulární filtrace se zpočátku koncentrace kreatininu a močoviny zvyšují jen velmi málo. Navíc kreatinin je ovlivňován i extrarenálními faktory (např. množství svalové hmoty), v případě močoviny je těch faktorů ještě víc (činnost jater, množství proteinu v dietě apod.)

Při akutním poškození ledvin bývá moč isostenurická nebo minimálně koncentrovaná, bohužel jako marker akutního poškození ledvin vykazuje hustota moči nízkou senzitivitu a specificitu.

 

 

Foto: Image by Freepik

 

 

 

Obrázek: Image by Freepik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah