Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 110: diagnostika leptospiry

 

Jaká kombinace testů je doporučována k diagnostice leptospirózy?

A) rychlé in-house testy a párový mikroskopický aglutinační test

B) PCR ze vzorku krve a moči

C) PCR ze vzorku krve a moči a párový mikroskopický aglutinační test

 

 

 

Správná odpověď: C

 

Rychlé in-house testy detekují protilátky proti leptospirám, podobně jako mikroskopický aglutinační test. U pacientů obvykle nevíme, kdy se nakazili, takže se může stát, že vzorky budeme odebírat v době, kdy ještě protilátky nejsou vytvořeny. V takových případech se doporučuje provést vyšetření párového vzorku (s odstupem 7-14 dnů), negativem je v tomto případě časová prodleva. Při hodnocení mikroskopického aglutinačního testu musíme zohlednit i předchozí vakcinaci, která může způsobit pozitivní výsledek testu k vakcinačním i nevakcinačním séroskupinám.

PCR vyšetření umožňuje diagnózu leptospirózy ještě před tvorbou protilátek. Vyšetření PCR ze vzorku krve je vhodné prvních 10 dní onemocnění, z moči po prvním týdnu onemocnění. Opět platí, že většinou u pacientů nevíme, kdy byli nakaženi, takže vzorky můžeme odebírat až v době, kdy v krvi ani moči leptospiry detekovatelné nebudou.

Kombinace obou metod se jeví a doporučuje jako nejlepší pro spolehlivou diagnostiku leptospirózy psů, zejména s ohledem na neznámou dobu infekce.

 

Foto: Claudia from Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah