Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 108: antitrombotika

 

Antitrombotická terapie je (pokud nejsou přítomny individuální evidentní kontraindikace) indikovaná u:

A) protein losing enteropatie u psů

B) použití arteriálního katetru

C) arytmií u koček

D) konzervativní terapie portosystémového zkratu

 

 

 

 

 

Správná odpověď: A, C

 

V roce 2022 byl vydán update konsenzu antitrombotické terapie, který je překvapivě open access a najdete jej – zde. Přibyly nové kategorie onemocnění spojené s výskytem trombózy a tudíž indikací k antitrombotické terapii a naopak, u jiných stavů nebyla tato indikace potvrzena.

U protein losing enteropatie je riziko arteriální i venózní trombózy, venózní je častější. Kontraindikací může být krvácení do GIT. U koček je riziko trombózy nižší, a proto je antitrombotická terapie doporučena pouze u koček s dalším rizikem trombózy.

Kočky s arytmií by měly být medikovány antritrombotickou terapií kvůli riziku arteriální trombózy, které je zejména v případě současných strukturálních změn. U psů je indikací atriální fibrilace.

Riziko trombózy je zvýšené u pacientů s portosystémovým zkratem a zejména po chirurgické terapii. Jelikož je onemocnění samo spojeno s jaterní dysfunkcí, paušální aplikace antitrombotik doporučena není.

Rovněž přítomnost arteriálního katetru se nezdá být spojena se zvýšeným rizikem vzniku trombů a není indikací k medikaci.

 

 

Foto: StarFlamesPixabay

 

 

 

Obrázek: Freepik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah