Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 103: alfa-chloralóza

 

Které tvrzení o intoxikaci alfa-chloralózou jsou pravdivé?

A) psy jsou k intoxikaci vnímavější než kočky

B) klinické příznaky zahrnují ataxii, tremor, hyperestezii nebo deficity hlavových nervů

C) jedná se o insekticid

D) mortalita je téměř 100 %

 

Správná odpověď: B

 

Alfa-chloralóza je rodenticid, který se také používá v mnoha zemích jako avicid. Ačkoli přesný mechanismus účinku není znám, alfa-chloralóza může mít excitační účinky na CNS při podávání v nízkých dávkách a inhibiční účinky na CNS ve vysokých dávkách. Předpokládá se, že alfa-chloralóza působí jako barbiturát na synaptický přenos v mozku, čímž zesiluje inhibiční účinky receptoru kyseliny gama-aminomáselné typu A.

Kočky jsou citlivější k alfa-chloralóze než cílová zvířata, psi nebo lidé. Minimální letální dávka u koček je 100 mg/kg ve srovnání s 300 mg/kg u myší, 400 mg/kg u potkanů, 600 až 1 000 mg/kg u psů a > 1 000 mg/kg u lidí. Některé druhy ptáků (vrány, střední letální dávka, 42 mg/kg; špačci, střední letální dávka, 76 mg/kg) jsou citlivější než kočky. Jelikož nástraha samotná není pro kočky chutná, dochází k intoxikaci pozřením myší, které jsou v důsledku intoxikace pomalejší a jsou snadnější kořistí.

Z dostupných studií vyplývá, že nejčastějšími klinickými příznaky jsou ataxie, třes, deficit hlavových nervů, hyperestezie, bradykardie a somnolence, změny chování, stupor, hypotermie, respirační potíže, hypotenze, koma a záchvaty. Předchozí studie uvádějí častou hypotermii (<37°C).

Klinické příznaky toxikózy alfa-chloralózy mohou trvat 1 až 3 dny. Neexistuje žádné antidotum a léčba je symptomatická a podpůrná. Je třeba minimalizovat vnější podněty a kontrolovat tělesnou teplotu. Ačkoli některé studie uváděly celkovou smrtnost 15 %, v jiných došlo ke 100% uzdravení

 

 

Obrázek: https://agromanualshop.cz/rodicum-alpha-2x2x5g-navnada-stanicka/

Text je překladem: https://www.cliniciansbrief.com/article/alpha-chloralose-toxicosis-cats-epa-treatment-diagnosis

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah