Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 104: nežádoucí účinky antibiotik

 

Spojte antibiotika s jejich nejčastějšími nežádoucími účinky:

A) enrofloxacin

B) potencované sulfonamidy

C) doxycyklin

D) metronidazol

 

1) toxikóza CNS u psů

2) esofageální striktury u koček

3) imunitně-zprostředkovaná onemocnění

4) retinální degenerace u koček

 

 

Správná odpověď: A-4, B-3, C-2, D-1

 

Enrofloxacin může způsobit akutní slepotu a degeneraci sítnice u koček. Předpokládá se, že defekty v genu ABCG2, které vedou k dysfunkčnímu transportéru léčiv skrz bariéru krev-sítnice, přispívají k akumulaci fluorochinolonů v sítnici a její následné degeneraci. Většině postižených koček byl podáván enrofloxacin v dávce >5 mg/kg během 24 hodin, ale slepota se vyskytla u kočky, která dostávala 4,6 mg/kg PO každých 24 hodin. Mydriáza je typickým počátečním příznakem degenerace sítnice.

Standardní dávky sulfonamidů (vč. potencovaných) mohou u psů vést ke vzácným, ale závažným idiosynkratickým imunitně zprostředkovaným reakcím v důsledku opožděné hypersenzitivity zprostředkované T-buňkami. Psi jsou ve vyšším riziku než kočky, částečně proto, že psům chybí metabolická cesta (tj. konjugace acetylu) k odstranění sulfonamidů. Dobrman, samojedi a knírači jsou predisponováni, pravděpodobně kvůli alternativním metabolickým drahám, které mohou vést k reaktivním a/nebo toxickým metabolitům. Imunitně zprostředkované reakce jsou typicky pozorovány 12 dní (rozmezí 5–36) po zahájení léčby.

Doxycyklin a klindamycin jsou spojovány se striktury jícnu u koček, protože tyto léky mají po rozpuštění nízké pH. Léky se snadno udrží v krčním úseku jícnu, kyselost ze zadržených kapslí nebo tablet doxycyklinu/ klindamycinu může způsobit ezofagitidu a striktury. Ihned po podání léku by měl být podán bolus vody (např. 2-6 ml) nebo jídlo, aby se urychlil přechod antibiotika do žaludku.

Metronidazol může u psů způsobit na dávce závislou toxikózu CNS (nejčastěji vestibulární nebo cerebelární). Mezi běžné příznaky toxikózy CNS patří vertikální nystagmus, ataxie, neschopnost chůze, paréza horních motorických neuronů, hypermetrie a zvracení související s vestibulárním onemocněním. Příznaky se mohou vyvinout po podání dávek dříve doporučovaných jako bezpečné (tj. 66 mg/kg PO každých 24 hodin; rozmezí 33-110 mg/kg každých 24 hodin), s nástupem obvykle během 9 až 12 dnů po zahájení terapie.

 

 

 

Obrázek: Image by Freepik

Text: https://www.cliniciansbrief.com/article/antimicrobials-severe-side-effects-cats-dogs

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah