Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 102: ionizovaný vápník

 

Chceš zaslat vzorek na ionizovaný vápník. Jaké preanalytické podmínky musí být splněny? (více možností správných)

A) anaerobní odběr

B) vyšetřen do dvou hodin po odběru

C) vzorek musí jít na ledu

D) anaerobní transport

 

 

 

Správná odpověď: A, D

 

Vápník je v krevní plazmě ve třech formách: volný ionizovaný (tvoří cca 50-55 %), vázán na proteiny (cca 35-45 %) a v komplexech s aniony (např. s bikarbonátem, laktátem, …). Jelikož proporce ionizovaného vápníku závisí na pH, je nutné zabezpečit anaerobní odběr a transport plazmy. To se nejlehčeji docílí použitím zkumavek s obsahem vakua, které nenarušíme. Preferovány jsou sérové zkumavky nebo heparinové stříkačky určené pro tento účel. Heparinové stříkačky jsou však vhodné pouze na krátkodobé skladování, protože uzávěry stoprocentně netěsní. Heparinové vakuové zkumavky vhodné nejsou, protože pokud se nedodrží doporučený objem, může heparin falešně snížit hladinu vápníku.

U sérových zkumavek jsou vhodnější zkumavky s kuličkami. Některé zdroje uvádějí, že silikonové separátory séra mohou obsahovat vápník a proto nemají být používány, jiné zdroje doporučují zkumavky se separátory. Použití sérových zkumavek s kuličkami zase zvyšuje riziko kontaktu se vzduchem v důsledku zvýšené manipulace se vzorkem.

Obecně je vhodné víčko zkumavky přelepit páskou, aby se snížilo riziko náhodného otevření zkumavky v ordinaci a zejména v laboratoři.

Ionizovaný vápník je stabilní tři dny při pokojové teplotě a deset dní při ledničkové teplotě. Platí to pro sérum, které bylo separováno od erytrocytů. Metabolizmus erytrocytů totiž ovlivňuje pH vzorku.

 

Obrázek: Anna /Pixabay

Obsah