Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 10: kdy provést test?

Na ošetření si přijal/a zvracejícího 4letého retrívra u kterého zvažuješ hypoadrenokorticizmus. Na pohotovostním ošetření včera večer dostal prednison.

Za jak dlouho můžeš provést ACTH stimulační test pro potvrzení tvé diagnózy?
a) ihned
b) zítra
c) o týden
d) o měsíc


Správná odpověď je: b)

Při podezření na hypoadrenokorticizmus je testem volby ACTH stimulační test, kdy se měří hladina kortizolu před a po podání ACTH. U pacientů s hypoadrenokorticizmem nedochází k žádnému, nebo minimálnímu zvýšení kortizolu po stimulaci ACTH.

Důvodem, proč čekáme 24 hodin po podání prednisonu je ten, že prednison a jeho metabolity křížově reagují se stanovením kortizolu a pokud bychom prováděli měření dřív, mohli bychom měřit podaný kortikoid.  (Například dexamethazon má tuto reakci zanedbatelnou a proto se používá pro supresní test (LDDST)).

Samozřejmě, mohla by nás zajímat i otázka suprese adrenální osy, avšak nelze očekávat, že by jednorázové podání kortikoidů dokázalo suprimovat tuto osu natolik, aby test vyšel pozitivně. Dokonce i po vysokých jednorázových dávkách např. dexamethazonu, je možné test provést s doporučeným odstupem tří dnů.

Pokud nemáme dostupný ACTH, je dobré vědět, že stanovení bazálního kortizolu je možné použít pro vyloučení této diagnózy. Tj. pokud mám psa s podezřením na hypoadrenokorticizmus a jeho kortizol je v normě, je hypoadrenokorticizmus vyloučený.

 

Obrázek: 85Miranda/Pixabay

Obsah