Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Kvíz 11: FeLV rychlotest

Roční kočka má negativní rychlotest na FeLV. Budeme předpokládat, že výsledek je správný.

 

Které z následujících tvrzení je pravdivé?
a) Kočku mohu introdukovat z karantény do nového prostředí s jinými kočkami.
b) Kočka je prostá FeLV.
c) Pokud bude kočka striktně indoor bez kontaktu s jinou kočkou, nemůže onemocnět FeLV.
d) Kočka teď není FeLV infekční.

 

Správná odpověď je: d)

 

Rychlotesty na FeLV detekují tzv. antigen p27, hlavní antigen FeLV, který se tvoří při replikaci FeLV viru. Je tedy známkou probíhající FeLV infekce a schopnosti kočky být infekční pro své okolí. Perzistence antigenu v krvi je známkou progresivní infekce.

Kromě progresivní formy se FeLV může v těle vyskytovat skrytě, zejména ve formě regresivní FeLV. V této formě je FeLV provirus přítomen v DNA buněk a může být kdykoliv reaktivován a kočka se stát infekční. Proto je pro posuzování FeLV statusu vzhledem k potencionální infekčnosti/introdukci do nového prostředí nutné stanovit i FeLV PCR.

FeLV antigen může být pozitivní před PCR vyšetřením, děje se to ale pravděpodobně zřídka. Po rizikovém kontaktu má smysl FeLV antigen i PCR testovat nejdřív za 2-3 týdny, nejdéle za 6 týdnů.

Obrázek: Love photo / freepic.diller – www.freepik.com

Obsah