Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Deficit FXII

Základní informace


Zkratky: XII

Plemena: více

Způsob dědičnosti: autozomálně recesivní

Nástup klinických příznaků: variabilně

Identifikovaná mutace: F12 gen

Patogeneze, klinika:

  • obvykle bez KP,
  • elevace aPTT.

Genotypy:

  • N/N = zdravý,
  • N/+= přenašeč,
  • +/+ = postižený.

 

Popis


Faktor XII (Hagemanův) je zymogen serinové proteinázy FXIIa. Tento protein byl poprvé charakterizován jako spouštěč vnitřní cesty koagulační kaskády aktivací FXI. Kontakt s negativně nabitou partikulí vede ke konformační změně FXII a jeho aktivaci. Faktor FXIIa následně participuje jako enzymatická amplifikační smyčka (známa jako „kontaktní cesta“). Kromě FXIIa obsahuje kontaktní systém také proteázový prekurzor prekalikrein (PK) a kofaktor HMWK. Faktor XIIa stimuluje konverzi prekalikreinu na kalikrein, který následně generuje FXIIa a způsobuje uvolnění bradykininu z HMWK. Zatímco in vitro koreluje kontaktní cesta s formací sraženiny během testu aPTT, role in vivo není jasně definovaná. Bradykinin, který je během této aktivace produkován, je odpovědný za řadu parakrinních akcí – vazodilataci, zvýšenou permeabilitu i algezii a jeho nadprodukce či dysregulace vede k angioedému a zbytnění tkáně. Naproti tomu deficity proteinů kontaktní cesty (FXII, PK nebo HMWK) nejsou spojeny s klinickými příznaky.

Deficit FXII byl poprvé u kočky popsán v roce 1977 a před téměř 15 lety byl 2-4 častějším nálezem u koček než hemofilie. Rozsáhlejší studie aktivity FXII z roku 2019 odhalila, že deficit FXII byl přítomen u 38 % testovaných koček a 23 % koček mělo suboptimální hladiny FXII. Z hlediska plemenného zastoupení dominovaly evropské krátkosrsté kočky, avšak deficit byl přítomen u i jiných plemen (siamská, perská, mainská mývalí, turecká van, atd.).

Hodnoty aPTT jsou zvýšené, a to v podstatě jakkoliv – od zvýšení o 25 % oproti referenční hodnotě až po neměřitelné aPTT. Pro zajímavost, analýza kaolinem aktivované tromboelastografie poukazuje na hypokoaguabilitu, zatímco tromboelastografie aktivovaná tkáňovým faktorem je v normě. (Druhá zmíněná není bohužel komerčně lehce dostupná.) Mutací, které způsobují deficit FXII je více. I když deficience FXII nezpůsobuje klinické potíže, musíme s ní počítat pro správnou interpretaci abnormálně prodlouženého aPTT, zejména u krvácejících koček.

Další informace


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31022435/

 

Reference


Váňová I.: Genetické testy poruch sekundární hemostázy u koček. Zvěrokruh, únor 2023.

Obsah